Gdzie nam za darmo pomoże prawnik

Czytaj dalej
MG, RB, AŻ, RK

Gdzie nam za darmo pomoże prawnik

MG, RB, AŻ, RK

W regionie działa lub za chwilę ruszy kilka punktów, w których mieszkańcy mogą skorzystać z darmowej pomocy prawnej.

Od początku roku przy ul. Senatorskiej 12 w Skierniewicach funkcjonują dwa punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt prowadzi UM, drugi wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa.

Darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym mogą otrzymać: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Zgodnie z ustawą, pomoc prawna będzie polegała na udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu), sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 

Darmowej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy. Natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie. Darmowa pomoc prawna będzie udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

W Skierniewicach działa również Fundacja Centrum Praw Kobiet, która oferuje bezpłatne porady prawne telefonicznie w czwartki w godz. 10-16. Biuro fundacji CPK mieści się przy ul. Jagiellońskiej 28, tel. 882-512-900.

Punkty bezpłatnej pomocy prawnej uruchamia skierniewickie starostwo.
Z rad prawnika zatrudnionego przez powiat będzie mogła między innymi korzystać młodzież do 24 roku życia, osoby w wieku powyżej 65 lat, kombatanci oraz podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Będą działały dwa takie punkty – jeden zostanie uruchomiony w siedzibie głównej starostwa, a drugi przy ul. Kaczyńskiego, gdzie mieści się wydział dróg.

Starostwo powiatowe w Rawie Mazowieckiej utworzyło dwa punkty darmowej pomocy prawnej, w Rawie Mazowieckiej i w Białej Rawskiej. Ten drugi będzie zarządzany przez Fundację Honeste Vivere z Warszawy. Na terenie Rawy porozumienie zawarto z Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Izbą Adwokacką w Łodzi. Placówki wytypowały swoich przedstawicieli, którzy w Rawie będą świadczyć usługi prawne.

- Wszystko zostało już zorganizowane. Jesteśmy całkowicie przygotowani na udzielanie pomocy. Czekamy jedynie na decyzję z Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie funduszy na ten projekt rządowy. Jako starostwo chcemy mieć takie zapewnienie, że projekt ten będzie finansowany. W momencie otrzymania decyzji podpisujemy umowę z radcami prawnymi ­- mówi Sławomir Stefaniak, sekretarz Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu w ramach rządowego programu utworzyło dwa punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Mieszczą się one w Łowiczu i Borówku w gminie Bielawy. Bezpłatne porady prawne w Łowiczu udziale są od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 (do południa odpowiadają za nie powiatowi urzędnicy, a po godz. 12 punkt obsługuje na zlecenie starostwa Caritas Diecezji Łowickiej) w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności. Działa on na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu.

Drugie miejsce, w którym można uzyskać wsparcie prawnicze jest Dom Pomocy Społecznej w Borówku. Powiatowy punkt w gminie Bielawy czynny jest w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9-13, a we wtorki i czwartki w godz. 14-18.Bezpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób korzystających z opieki społecznej, posiadaczy Karty Dużej Rodziny, kombatantów, weteranów, ofiar klęsk żywiołowych i katastrof oraz osób w wieku do 26 lat i tych, którzy ukończyli już 65 lat.

MG, RB, AŻ, RK

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.