Kolejne elementy zabytkowych organów powracają do rawskiego Kościoła p.w. NMP

Czytaj dalej
Redakcja

Kolejne elementy zabytkowych organów powracają do rawskiego Kościoła p.w. NMP

Redakcja

Po rocznym pobycie w pracowni konserwatorskiej Kamerton pod Opolem powracają do rawskiego Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP kolejne elementy zabytkowych organów. 28 stycznia sprawna ekipa rozpoczęła prace montażowe oraz przygotowawcze do instalacji piszczałek i elementów mechanicznych.

Ciekawostkową dla przyszłych zwiedzających rawską światynię będzie możliwość zobaczenia i wypróbowania urządzenia do kalikowania -czyli nożnego uruchamiania miechu w organach, który będzie także odrestaurowany i uruchomiony.
Prosimy wesprzyj nasze prace - szczegóły na: link.

Projekt pt. „Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2016-2019 wyniesie 21 843 766,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 14 777 210,24 PLN. Wkład własny Parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej dla projektu dla kosztów kwalifikowanych dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei część kosztów niekwalifikowanych dla projektu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Pozostała kwota wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych projektu została pokryta dzięki wsparciu finansowemu parafian, Miasta Rawa Mazowiecka oraz Funduszu Kościelnego.

Rys historyczny organów w kościele

Bezpośrednio po zakończeniu budowy kościoła przystąpiono do wyposażenia świątyni. Podaje się, że w 1766 roku dziekan ze Skrzynny ks. Sitkiewicz podarował organy. Najprawdopodobniej te organy były w 1857 roku remontowane. Posiadały one 10 głosów i trakturę mechaniczną. W 1881 roku były już w złym stanie. Nie jest wiadomym kto był ich twórcą.
Brak jest przekazów dotyczących funkcjonowania instrumentu na początku XX wieku.
Najwyraźniej zbyt mały instrument postanowiono rozebrać i w jego miejsce wybudować całkowicie nowy, o odpowiadającej wówczas estetyce brzmienia i możliwościach technicznych międzywojennej szkoły organistowskiej.
Prace przeprowadzono w 1936 roku.
Po wojnie organy z pewnością były poddawane pracom renowacyjnym i później utrzymaniowym. Jak dotąd największą z nich przeprowadzono w 2009 roku kiedy to odnowieniu wraz ze srebrzeniem cynkowych piszczałek prospektowych poddano frontową oprawę instrumentu.
Budowniczy obecnych organów
Prace przeprowadziła firma Zygmunta Kamińskiego z Warszawy, znana po wojnie z wielu wielkich realizacji jak choćby w Oliwie (1965), Kamieniu Pomorskim (1964 i później ) Fromborku (1965-67), czy nowych instrumentów w Gdyni (kościół NSPJ 102 głosy), w Katowicach lub w Rumii.
W działalności firmy wyróżnia się następujące okresy: 1890-1924, 1924-1928 Bracia Władysław i Zygmunt, 1928-1939 okres samodzielnej działalności Zygmunta, 1945-1981 do śmierci Zygmunta Kamińskiego seniora, po 1981 roku do zaprzestania działalności po śmierci Zygmunta Władysława i brata Andrzeja. Organy pochodzą więc z samodzielnej działalności Zygmunta, kiedy to pracował w nowym warsztacie i domu przy ul. Mlądzkiej 15 na Pradze.
Autorem projektu architektonicznego oraz snycerki był Wincenty Bogadczyk (1936r.).
W efekcie prac powstało imponujące założenie, które w mojej ocenie nawiązuje do znanych organów Ladegasta w poznańskiej farze a także w dalszej proweniencji do organów Aristida Cavaille-Coll’a w Saint Dizier w kościele Notre Dame de l’ Assomption we Francji z 1862 roku czy warmińskim Głotowie organów braci Terleckich z 1869.

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.