Konferencja: „Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla Twojego dziecka” zorganizowana przez SOSW w Skierniewicach

Czytaj dalej
Fot. M. Urbaniak
Beata Prusinowska

Konferencja: „Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla Twojego dziecka” zorganizowana przez SOSW w Skierniewicach

Beata Prusinowska

Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk.

Organizatorom udało się zaprosić znakomitych prelegentów:

Prof. dr hab. Ewę Pisulę – pracownika Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji. Stypendystkę Fundacji Nauki Polskiej, członkinię Stowarzyszenia Autism-Europa oraz Rady Upowszechniania Nauki PAN.

Dr hab. Prof. – Dorotę Podgórską - kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW w Bydgoszczy, posiadającą wieloletnie doświadczenie w pracy akademickiej i kształceniu nauczycieli, a także w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Autorkę wielu publikacji naukowych, m.in. nt. wczesnego wspomagania dzieci z uszkodzonym słuchem, oraz ekspertką Regionalnego Centrum Polityki Społecznej z zakresu niepełnosprawności i pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnością.

Dr Radosław Piotrowicz doktora nauk humanistycznych, specjalizującego się w dziedzinie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, zajmującego się usprawnianiem dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, Pracownika Wydziału Nauk Pedagogicznych, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Dr n. med. Elżbietę Jędrzejewską – ordynator Oddziału Noworodków WSZ im. St. Rybickiego w Skierniewicach, specjalistę neonatologa i pediatrę. Absolwentkę wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Zawodowo przez wiele lat związanej z Kliniką Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu CZMP w Łodzi.

Dr n. med. Ewelinę Stoczyńską-Fidelus – adiunkta w Zakładzie Biologii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Absolwentkę Biologii ze specjalnością w zakresie genetyki molekularnej. Autorkę 27 publikacji naukowych, kilkunastu zgłoszeń patentowych i 4 patentów. Specjalizującą się w onkologii molekularnej.

Prelegenci podczas konferencji kompleksowo omawiali wszystkie etapy rozwoju dziecka począwszy od okresu ciąży, kończąc na wczesnym dzieciństwie. W główniej mierze odbiorcami konferencji byli rodzice dzieci ale także osoby, które w swojej pracy spotykają się z małymi dziećmi - nauczyciele przedszkolni i opiekunowie, lekarze czy pielęgniarki. Wykładowcy wskazywali rodzicom i innym uczestnikom spotkania, kierunki działania w sytuacji zauważenia niepokojących symptomów. Był to też moment na romowy kuluarowe, rozważania, czy w naszym mieście robi się wystarczająco dużo w temacie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania, o standardach okooporodowych chociażby w świetle ostatnich wydarzeń w naszym mieście czy dostępności do diagnostyki prenatalnej.

Podczas konferencji catering zabezpieczyli uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia z ośrodka, wspomogli ich uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3. Podczas konferencji można było podziwiać wystawę prac uczniów specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach wielokrotnych laureatów konkursów międzynarodowych oraz wystawę fotograficzną „ Nasze Dzieci” Michała Gałęzowskiego.

W konferencji udział wzięło około 250 uczestników.

Beata Prusinowska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.