Katarzyna Michałowska

Licea Ogólnokształcące w powiecie skierniewickim, rawskim i łowickim, w których wiedza rośnie najbardziej

Licea Ogólnokształcące w powiecie skierniewickim, rawskim i łowickim, w których wiedza rośnie najbardziej Fot. http://www.klasykskierniewice.pl
Katarzyna Michałowska

Eksperci podlegli Ministerstwu Edukacji Narodowej zajmują się m.in. mierzeniem EWD, czyli Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Dzięki metodzie EWD można zmierzyć efektywność nauczania danej szkoły w zakresie sprawdzanym egzaminami zewnętrznymi. Opisuje ona wkład szkoły w końcowy wynik egzaminacyjny. W przypadku liceów najważniejszymi danymi „na wejściu” są wyniki z egzaminu gimnazjalnego, a „na wyjściu” z egzaminów maturalnych. W najnowszym badaniu uwzględniono osiągnięcia maturzystów w latach 2016, 2017 i 2018. Większość polskich szkół ma EWD nie wyższe niż 5 i nie niższe niż - 5. Wartość dodatnia wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania, a ujemna na niższą niż przeciętna. Porównując powiaty skierniewicki, rawski i łowicki pod względem tej metody najlepiej wypada Klasyczne Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach (3 miejsce w województwie na podstawie rankingu przygotowanego przez Dziennik Łódzki - link). EWD matematyczno-przyrodnicze wynosi 4, a humanistyczne 2,9. Trochę dalej znajduje się Pijarskie Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu (9 miejsce w województwie). EWD matematyczno-przyrodnicze wynosi w tej szkole 3,5, a humanistyczne 2,3. EWD rawskiego Liceum Ogólnokształcącego (10 miejsce w województwie) wynosi odpowiednio: dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 3,7, a dla humanistycznych 2. Gorsze wyniki od szkół pokazanych w rankingu osiągnęło m.in. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach. EWD z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wynosi 1,7, a z przedmiotów humanistycznych 2,1. Efektywność nauczania szkół z naszego regionu jest ponadprzeciętna w skali kraju. Więcej informacji na temat metody EWD na stronie: www.ewd.edu.pl.

Katarzyna Michałowska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.