List otwarty nauczycieli z LO im. B. Prusa

Czytaj dalej
redakcja

List otwarty nauczycieli z LO im. B. Prusa

redakcja

Nauczyciele z Prusa nie walczą o etaty, ale o utrzymanie od lat niezmiennego statusu Liceum. Powołanie nowej szkoły nie musi i nie powinno odbywać się kosztem bardzo dobrze funkcjonującej placówki, którą jest Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach. Tworzenie nowej szkoły nie powinno mieć znamion rewolucji, powinno być przemyślanym i skonsultowanym przez wszystkie zainteresowane strony (rodziców, uczniów i nauczycieli) przedsięwzięciem.

Powodem powołania Gimnazjum Nr 5 przy Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach według Pana Prezydenta Jarosława Chęcielewskiego jest bardzo zróżnicowany poziom nauczania w skierniewickich gimnazjach.
Powołując się na rankingi, Pan Prezydent, jako przedstawiciel władz miasta, wyraził również rozczarowanie niskimi wynikami maturalnymi uczniów Liceum. Jego zdaniem taka sytuacja trwa od lat. Wydłużenie cyklu kształcenia do 6 lat miałoby doprowadzić do lepszych osiągnięć uczniów.

O poziomie nauczania w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa świadczą: wysoki wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej - potwierdzający jakość pracy szkoły, bardzo duża liczba laureatów i finalistów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (33 uczniów LO ze 110 nagrodzonych w skali miasta roku szkolnym 2014/15), wysokie wyniki egzaminu maturalnego, wysoki współczynnik absolwentów studiujących na renomowanych, państwowych wyższych uczelniach, wysokie wyniki klasyfikacji rocznej (101 uczniów ze średnią ocen co najmniej 4,75, w tym 45 uczniów ze średnią 5,00 - 5,56), uzyskany przez Liceum tytuł Srebrnej Szkoły. Prus jest więc miejscem rozwoju osobowego uczniów, umożliwiającym rozwijanie ich umiejętności, pasji i talentów, solidnym fundamentem do dokonywania trafnego wyboru kierunku studiów, a w przyszłości wymarzonego zawodu.

Zgodnie z założeniami władz miasta do Gimnazjum Nr 5 miałaby uczęszczać "wyselekcjonowana młodzież" tworząca "elitarną klasę lingwistyczną". Uczniowie w trakcie rekrutacji muszą przejść testy kompetencji językowych, gdyż drugim językiem wykładowym obok języka polskiego ma być w przyszłości język angielski. Dziś o miejsce w nowo utworzonym gimnazjum stara się 21 uczniów. Na początku lipca rusza nabór uzupełniający. W związku z małą liczbą chętnych (klasa miała liczyć 26 uczniów) nie ma mowy o testach kompetencji językowych, które miały być "przepustką" do elitarnego Gimnazjum Nr 5. Rozumiemy, że każdy chętny stanie się automatycznie jego uczniem.

W drugiej połowie czerwca w drodze konkursu miał być wyłoniony dyrektor nowo powstałego gimnazjum. Konkurs na dyrektora nie został rozstrzygnięty, a więc nie ma osoby, która zarządzałaby nową placówką. Wiadomo tylko, że Ratusz skłania się, by w tej sytuacji wskazać kandydata, który podejmie obowiązki dyrektora szkoły. Dyrektor nowej placówki miał decydować o ewentualnym zatrudnieniu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w Gimnazjum Nr 5. Pan Prezydent zapewnił na spotkaniu z członkami Rady Pedagogicznej LO w dn. 21.05.2015r., iż propozycje pracy w nowej placówce zostaną skierowane w pierwszej kolejności do obecnej kadry Liceum. Nie ma dyrektora, nie ma informacji o zatrudnieniu.

Pan Prezydent ds. oświaty zapowiedział, że w roku szkolnym 2015/16 zostanie powołany Zespół Szkół,
w skład którego mają wejść: Gimnazjum Nr 5 i LO im. B. Prusa. Na rok szkolny 2016/17 Pan Prezydent planuje zmniejszenie ilości pierwszych klas licealnych z 6 na 5 i utworzenie w ich miejsce dwóch klas gimnazjalnych, zaś w roku szkolnym 2017/18 utworzenie prawdopodobnie tylko czterech klas licealnych. Niewiadomą jest, w którym miesiącu roku szkolnego 2015/16 miałby zostać powołany Zespół Szkół. Rok szkolny trwa przecież od 01.09.2015r. do 31.08.2016r. Nie wiemy więc, jak w takiej sytuacji Pan Prezydent wyobraża sobie planowanie i organizację pracy w roku szkolnym 2015/16.

Liczba osób ubiegających się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa
przekracza liczbę dostępnych miejsc. Na dzień 23.06.2015r. na 180 miejsc przypada 250 gimnazjalistów, którzy w pierwszej preferencji wyrazili chęć podjęcia nauki w LO, co realnie pozwoliłoby na utworzenie dodatkowo co najmniej jednej pierwszej klasy licealnej.
Od momentu pojawienia się informacji o utworzeniu Gimnazjum Nr 5 w budynku Liceum, Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz związki zawodowe przedstawiały szereg argumentów przemawiających za odstąpieniem od tego pomysłu. M.in. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w LO (20.02.2015r) nauczyciele wyrazili obawę, iż młodsi uczniowie (obecnie 13-letni, a w przyszłości 12-letni) mogą mieć kłopoty z odnalezieniem się w szkole wśród starszych uczniów, a odseparowanie ich nie jest możliwe. Pomieszanie uczniów w grupie wiekowej 12/13-19 lat może mieć negatywny wpływ na ich harmonijny rozwój społeczno - emocjonalny. Dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka bardzo ważne jest zaplecze w postaci kolegów oraz stały kontakt z rówieśnikami. Oprócz rozwoju intelektualnego warto wziąć pod uwagę aspekt rozwoju społeczno - emocjonalnego.

Dyrekcji i nauczycielom niezmiennie leży na sercu kultywowanie tradycji szkoły.
Pod tym pojęciem nie rozumiemy jednak powrotu do funkcjonującego w latach 1916 - 1949 nieaktualnego dziś systemu oświatowego gimnazjum.

Dlatego apelujemy o zachowanie niezmiennego statusu LO im. B. Prusa, szkoły ze 115 - letnią tradycją, której uczniowie i absolwenci tworzą elitę intelektualną zarówno miasta, jak i państwa oraz rozsławiają szkołę i miasto poza granicami kraju.

Członkowie Rady Pedagogicznej
Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa
w Skierniewicach

redakcja

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.