Rafał Klepczarek

Łowicki ogólniak jako pierwszy w kraju uruchomi klasę o profilu cyberbezpieczeństwo

Umowę w imieniu powiatu łowickiego podpisał starosta Marcin Kosiorek (drugi z prawej) Fot. MON Umowę w imieniu powiatu łowickiego podpisał starosta Marcin Kosiorek (drugi z prawej)
Rafał Klepczarek

Ministerstwo Obrony Narodowej, we współpracy z Politechniką Łódzką, Polską Grupą Zbrojeniową oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu uruchomiło pilotażowy program nauczania w zakresie cyberbezpieczeństwa. W jego ramach w liceach ogólnokształcących powstaną klasy o profilu cyberbezpieczeństwa.

W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie programu na pozostałe województwa - czytamy na stronie internetowej MON. - Docelowo w każdym województwie będzie liceum realizujące program z klasą o profilu cyberbezpieczeństwo.

Na mocy podpisanego porozumienia resort obrony zobowiązał się do objęcia programu patronatem i udzielania wsparcia merytorycznego dla przedsięwzięcia poprzez delegowanie ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa z podległych jednostek organizacyjnych.

Ministerstwo Obrony Narodowej będzie również odpowiedzialne za wsparcie organizacji praktyk dla uczniów klas biorących udział w projekcie oraz opiniowanie programu nauczania. Z kolei Politechnika Łódzka zapewni nadzór merytoryczny nad realizacją programu nauczania, który przygotuje powiat, wraz z rozszerzeniem przedmiotów z zakresu matematyki i informatyki oraz zapewni kadrę naukowo-dydaktyczną.

Oprócz utworzenia klas o profilu cyberbezpieczeństwo współpraca w ramach zawartego porozumienia obejmuje także przygotowanie kadry pedagogicznej, udostępnianie specjalistycznych pracowni informatycznych oraz pracowni z zakresu technologii informatycznych dla uczniów i nauczycieli objętych programem.

Porozumienie w tej sprawie zawarto 15 marca w siedzibie MON w Warszawie. Na dokumencie o swoje podpisy złożyli: Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON, prof. Sławomir Wiaka, rektor Politechniki Łódzkiej, Sebastian Chwałek, wiceprezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Marcin Kosiorek, starosta łowicki.

Rafał Klepczarek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.