Redakcja

Medycyna szkolna, czyli opieka medyczna w szkole

Medycyna szkolna, czyli opieka medyczna w szkole Fot. Pixabay
Redakcja

Wraz z początkiem roku szkolnego poza uczniami do szkół wróciły panie pielęgniarki. Ważą, mierzą, podadzą lek przeciwbólowy lub przeciwgorączkowy. Zmierzą cukier i podadzą leki – jeśli zleci to lekarz, np. u małego cukrzyka. A kontrola głowy? Jeśli rodzice wyrażą zgodę – także skontrolują, czy dziecko nie ma wszawicy. Oczywiście z poszanowaniem prawa dziecka do godności i intymności.

W ramach medycyny szkolnej Łódzki NFZ obejmuje opieką 280 tys. uczniów. Wyda na to w tym roku …31 milionów złotych.
Opieka nad dzieckiem w szkole.
Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawują lekarz POZ (w miejscu złożenia deklaracji wyboru, czyli w poradni do której zapisane jest dziecko-uczeń), oraz pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, położna środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.
Pielęgniarka, położna albo higienistka szkolna sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
Pielęgniarka szkolna opiekuje się dziećmi i młodzieżą szkolną do ukończenia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (ukończenia 19. roku życia). Dzieci realizujące obowiązek rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego na terenie szkolnym są objęte opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną.
Pielęgniarka albo higienistka szkolna przede wszystkim wykonuje i interpretuje testy przesiewowe, które pozwalają w porę wykryć nieprawidłowości:
* rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała) z określeniem współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
* układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
* zeza (Cover test, test Hirschberga);
* ostrości wzroku;
* widzenia barw;
* słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
* ciśnienia tętniczego krwi.
Pielęgniarki szkolne powinny także wykrywać zaburzenia statyki ciała i wady wymowy.

Dziecko niepełnosprawne i chore w szkole

Pielęgniarka szkolna opiekuje się także uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizuje, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem POZ, pod którego opieką na co dzień jest uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia podczas pobytu w szkole np. cewnikowanie, badanie poziomu cukru we krwi lub pomoc przy obsłudze pompy insulinowej.

Dokumentacja medyczna ucznia

Każde dziecko ma w szkole kartę zdrowia ucznia. Prowadzi ją pielęgniarka, położna lub higienistka szkolna na zasadach określonych w przepisach o dokumentacji medycznej.
W karcie zdrowia ucznia wpisywane są informacje na temat pomiaru wysokości i masy ciała ucznia, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, badania ostrości wzroku i słuchu oraz wykonywanych testów przesiewowych do wykrywania zeza i zaburzeń układu ruchu (skoliozy, kifozy piersiowej, koślawości kolan, stóp płasko-koślawych).
W karcie zdrowia ucznia wpisywane są również informacje na temat przebytych chorób, problemów zdrowotnych, szkolnych, społecznych i kwalifikacji do wychowania fizycznego, a także obserwacje pielęgniarki i wywiady środowiskowe. Tak jak w przypadku dokumentacji medycznej rodzic ma prawo do odpłatnego skopiowania karty zdrowia ucznia.

Fluoryzacja w szkole

Grupowa profilaktyka fluorkowa to świadczenie realizowane metodą nadzorowanego szczoteczkowania zębów u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni. Fluoryzację prowadzi (tylko i wyłącznie!) pielęgniarka, położna lub higienistka szkolna w roku szkolnym tylko w tych szkołach, które znajdują się na obszarach gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l.
Uwaga! Fluoryzacja w wyżej podanym zakresie jest bezpłatna. Nie zgadzaj się na fluoryzację (także bezpłatną) prowadzoną przez inne osoby (firmy, poradnie) niż te które na co dzień opiekują się twoim dzieckiem w szkole.
Pielęgniarka lub higienistka szkolna prowadzi ponadto edukację w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.