Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach zostanie Centrum Kultury i Sztuki

Czytaj dalej
Magdalena Grajnert

Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach zostanie Centrum Kultury i Sztuki

Magdalena Grajnert

Zamiast Miejskiego Ośrodka Kultury powstanie Centrum Kultury i Sztuki. Czy jego zadania i cele będą tożsame z MOK-owskimi?

Pod głosowanie rady miasta został poddany projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Miejski Ośrodek Kultury przestanie istnieć. Czemu ma służyć ta zmiana?

- To nazwa znaczeniowo otwarta, wnosi odczucie wolności i różnorodności - tłumaczy Filip Urbanek, dyrektor MOK. - Jest nośna promocyjnie, wizerunkowo, brzmieniowo.

Jak zauważa Filip Urbanek, dotychczasowe nazwy ośrodka kultury z dookreślnikami "miejski", "młodzieżowy" czy "wojewódzki", ograniczają już z założenia.

- Kultura jest ponad lokalność czy wiek odbiorców. Rolą instytucji kultury jest upowszechnianie wzorców kultury narodowej i kultury narodów świata, a więc kultury szerokiej, a nie tylko lokalnej, oczywiście przy jednoczesnym promowaniu i szanowaniu lokalnych osiągnięć - dodaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

Struktura Centrum Kultury i Sztuki ma być trójstopniowa. W pionie organizacyjnym znajdą się działy administracyjno-gospodarczy i dział technicznej realizacji imprez, w pionie merytorycznym dział edukacji artystycznej i impresariatu, dział promocji i reklamy wraz z punktem informacji kulturalnej oraz zespół ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. Działać będzie również dział księgowo-kadrowy.

Z osobami decyzyjnymi współpracować będą jednostki CKiS czyli Radio RSC, kinoteatr Polonez, Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości i Klub Konstancja.

- Dokładne zadania i cele CKiS określimy na etapie przygotowywania planu pracy i budżetu na 2016 rok czyli w okolicach września - października - informuje.

Pełna wypowiedź Filipa Urbanka, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Skierniewicach na temat zmiany nazwy jednostki:

Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że nie powołujemy Centrum Kultury i Sztuki, a jedynie proponujemy zmianę (decyzję 20.08.2015 roku podejmie Rada Miasta Skierniewice) nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury.

W uzasadnieniu projektu uchwały zapisaliśmy:

CENTRUM KULTURY i SZTUKI - to nazwa znaczeniowo otwarta, wnosi odczucie wolności i różnorodności. Jest nośna promocyjnie, wizerunkowo, brzmieniowo.

Dotychczasowe nazwy ośrodka kultury z dookreślnikami Miejski, Młodzieżowe, Wojewódzki ograniczają już z założenia. Kultura jest ponad lokalność czy wiek odbiorców. Rolą instytucji kultury jest upowszechnianie wzorców kultury narodowej i kultury narodów świata, a więc kultury szerokiej, a nie tylko lokalnej - oczywiście przy jednoczesnym promowaniu i szanowaniu
lokalnych osiągnięć.

Centrum to miejsce, które skupia środowiska, odbiorców, twórców, organizacje pozarządowe itp. Centralne miejsce organizowania kultury. Nazwa Centrum Kultury i Sztuki mówi czym instytucja kultury ma się zajmować i na czym koncentrować - na upowszechnianiu kultury i edukacji artystycznej we wszystkich dziedzinach sztuki.

Centrum Kultury i Sztuki przyjmując nazwę odnosi się również do wzorców najwyższych - Ministerstwa Kultury, które jeszcze nie dawno nazywało się Ministerstwem Kultury i Sztuki, dziś Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nadanie nazwy Centrum Kultury i Sztuki jest symboliczne otwarciem. Komunikatem, że kultura ma znaleźć się w centrum uwagi jak również w centrum ma się znaleźć człowiek, który ją tworzy i w niej uczestniczy.

Jednocześnie jest to okazja do uporządkowania Statutu CKiS (obecny jest w wielu punktach nieaktualny), uporządkowania struktury organizacyjnej(w tym powołania działów, zespołów, przypisania zadań, zakresu odpowiedzialności i kompetencji) i uruchomienia aktywnej promocji prowadzonej przez Dział Promocji i Reklamy.

Struktura będzie trójstopniowa, odejdziemy od jednoosobowego zarządzania. W pionie organizacyjnym znajdą się działy Administracyjno-gospodarczy oraz dział technicznej realizacji imprez, w pionie merytorycznym dział edukacji artystycznej i impresariatu, dział promocji i reklamy wraz z punktem informacji kulturalnej oraz zespół ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

W sprawach merytorycznych i organizacyjnych odpowiednio z osobami decyzyjnymi współpracować będą jednostki CKiS, czyli Radio RSC, Kinoteatr Polonez, Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości i Klub Konstancja. Działać będzie również dział księgowo-kadrowy.

W przyszłości chciałbym, aby pojawił się specjalista ds. wychowania patriotycznego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. W ten sposób dalibyśmy duże wsparcie dla stowarzyszeń i fundacji. Często mamy wspólne idee i cele, z takiej współpracy może powstać wiele dobrego, wierzę, że będzie ona owocna i korzystna dla wszystkich.

Dokładne zadania i cele CKiS określimy na etapie przygotowywania planu pracy i budżetu na 2016 rok czyli w okolicach września/października. Będziemy się koncentrować na edukacji artystycznej we wszystkich dziedzinach sztuki, upowszechnianiu kultury w różnych formach, a docelowo również wychowaniu patriotycznym.

Do planowania zaprosimy zainteresowanych, jednak abyśmy mogli nasze plany zrealizować musimy mieć sprawnie funkcjonujący, dobrze zorganizowany zespół nad którym obecnie pracujemy.

Magdalena Grajnert

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

tygodnikits.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.