Nabór uczestników projektu pt. „Zakład Aktywności Zawodowej Balcerów”

Czytaj dalej
Redakcja

Nabór uczestników projektu pt. „Zakład Aktywności Zawodowej Balcerów”

Redakcja

W ramach projektu uczestnik otrzyma szkolenia i zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Balcerowie. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” ogłasza nabór uczestników do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, umowa nr RPLD.09.01.01-10-F051/18-00.

Warunkiem uczestnictwa jest:

1. zamieszkiwanie na terenie powiatów skierniewickiego lub m. Skierniewice,
2. posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności znacznym bądź umiarkowanym,
3. posiadanie statusu osoby nie aktywnej zawodowo,
4. wiek powyżej 18 roku życia.

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest:
– w biurze projektu,
– na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wspólna Troska”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu - Skierniewice, ul. Stefana Batorego 64 H, od poniedziałku do środy, w godzinach od 11.00 do 15.00, pod nr telefonu 504 076 640 i na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wspólna Troska".
Wypełnione i podpisane (wraz z oświadczeniami i kserami zaświadczeń) formularze (dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia „Wspólna Troska") należy dostarczyć najpóźniej do dnia 05.10.2018 r. do godziny 16.00 do biura projektu osobiście bądź droga pocztową na podany adres (liczy się data wpłynięcia dokumentów): 96-100 Skierniewice, ul. Stefana Batorego 64 H z dopiskiem - "ZAZ Balcerów".

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.