Nabór uzupełniający do programu zwiększającego udział OZE w Skierniewicach zakończony

Czytaj dalej
Fot. Katarzyna Michałowska
Katarzyna Michałowska

Nabór uzupełniający do programu zwiększającego udział OZE w Skierniewicach zakończony

Katarzyna Michałowska

Przez ostatnie tygodnie urząd miasta prowadził dodatkowy nabór do programu mającego na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii w Skierniewicach.

27 czerwca w Skierniewicach podpisano umowę dotyczącą projektu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii. Umowę podpisali prezydent Krzysztof Jażdżyk i wicemarszałek Grzegorz Wojciechowski.

W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach, elewacjach i tarasie budynków. Instalacje solarne (w sumie 117) będą miały łączną moc 578 kW. Rodzaje instalacji:
– zestaw – 2 kolektory, zbiornik 250 l – 33 instalacje;
– zestaw – 3 kolektory, zbiornik 300 l – 62 instalacje;
– zestaw – 4 kolektory, zbiornik 400 l – 22 instalacje.

Montaż kotłów na pellet przewiduje się w pomieszczeniach kotłowni. Zainstalowanych będzie 5 takich piecy o łącznej mocy 120 kW (typ 1 – 25 kW – 4 kotły i typ 2 – 20 kW – 1 kocioł).

Na realizację programu mieszkańcy Skierniewic czekali około dwóch lat. Na spotkaniu urzędu miasta z mieszkańcami (24 lipca) okazało się, że część osób wcześniej zgłoszonych do projektu zrezygnowała. Pojawiło się jednak wiele chętnych do udziału w programie.
– Musimy osiągnąć pewien wskaźnik zapisany w projekcie. Mamy kilka rezygnacji osób, które nie chciały czekać tak długo. Przez to musimy pozyskać nowe osoby, które zadeklarują swój udział – mówił podczas spotkania Zbigniew Sawicki, naczelnik wydziału pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.
Miasto musi zachować docelową liczbę instalacji przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.
Urząd posiadał 24 rezygnacje z udziału w projekcie. Było to: 5 instalacji solarnych z 2. kolektorami i zbiornikiem 250 l, 14 instalacji z 3. kolektorami i zbiornikiem 300 l, 3 instalacje z 4 kolektorami i zbiornikiem 400 l, jeden kocioł na pellet typu 1 (25 kW) i jeden kocioł na pellet typu 2 (20 kW).
Nabór uzupełniający został już zakończony.
Wpłynęły 32 zgłoszenia od osób chętnych w dodatkowym naborze. O zakwalifikowaniu do programu decydowała kolejność zgłoszeń. Duża ilość chętnych na zestawy składające się z dwóch i trzech kolektorów spowodowała, że miasto utworzyło listy podstawowe i rezerwowe. W przypadku dwóch kolektorów na liście podstawowej znajduje się 5 osób, a na rezerwowej 6, a w przypadku trzech kolektorów na podst. znajduje się 14 osób, a na rezerwowej 2.
W przypadku zestawów z 4 kolektorami i kotłami na pellet liczba osób odpowiadała ilości wolnych miejsc.
– W październiku będziemy chcieli ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy. Rozstrzygnięcie prawdopodobnie będzie w listopadzie – mówił podczas spotkania Zbigniew Sawicki. – W tym momencie będziemy chcieli podpisywać umowy z mieszkańcami. Będą to umowy ostateczne opiewające już na konkretną kwotę. W okresie od grudnia 2019 r. do grudnia 2020 r. kolektory będą montowane.
Zestaw solarny składający się z dwóch kolektorów będzie kosztował około 9800 zł, z trzech będzie to kwota 11300 zł, a z czterech ok. 15 tys. zł. W wyniku przetargu te ceny mogą jeszcze spaść.
– Mieszkańcy będą musieli ponieść kwotę 15 proc. oraz podatek VAT. Przy kwocie 15 tys. zł brutto w przypadku 4 kolektorów, uczestnik projektu będzie musiał zapłacić 3194 zł. Bardzo ważne, żeby wpłaty były jednorazowe. Miasto zakłada pieniądze na całą realizację projektu. Potem urząd miasta składa wniosek i urząd marszałkowski oddaje pieniądze po roku – mówiła Liliana Majka, skarbnik miasta.

Katarzyna Michałowska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.