Nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy (ZUS)

Czytaj dalej
Redakcja

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy (ZUS)

Redakcja

Termin składania wniosków 16 lipca – 23 sierpnia 2018 r. Zapytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: [b]konkurs@zus.pl [/b]w terminie do 16 sierpnia 2018 r..

Dofinansowaniu podlegają działania z następujących obszarów technicznych:
- bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
- urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
- oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
- ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
- urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
- sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
- sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
- środki ochrony indywidualnej.
ZUS zaprasza do udziału w konkursie pracodawców, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
- nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
- nie zalegają z opłacaniem podatków;
- nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
- nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
- nie ubiegali się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostali zobowiązani.

Szczegółowe warunki konkursu oraz dokumenty do pobrania podano w Biuletynie Informacji Publicznej.

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.