Narodowy Instytut Dziedzictwa przeprowadzi największą digitalizację zabytków w Polsce

Czytaj dalej
Redakcja

Narodowy Instytut Dziedzictwa przeprowadzi największą digitalizację zabytków w Polsce

Redakcja

„Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” to nazwa projektu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który przed kilkoma dniami zyskał dofinansowanie w wysokości 31,5 mln zł w ramach konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Oznacza to, że już za trzy lata na portalu www.zabytek.pl oraz https://mapy.zabytek.gov.pl będą dostępne informacje o wszystkich zabytkach nieruchomych i archeologicznych objętych krajową ewidencją zabytków oraz o grobach i cmentarzach wojennych.

Idea Projektu powstała z inicjatywy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który realizuje zadania w zakresie zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego Polski w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń.

NID jest w posiadaniu zbioru ponad 840 tys. dokumentów dotyczących zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych. Wielkość zbioru stanowi ponad 3,5 mln stron (przeliczonych na umowny format A4). Do chwili obecnej z opisywanego zasobu zostało zdigitalizowane zaledwie 150 tys. jednostek. Pozostała część zbioru dostępna jest wyłącznie w postaci papierowej.

Ponadto Narodowy Instytut Dziedzictwa uzyskał, za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), dostęp do zbioru 10,8 tys. kart ewidencji cmentarzy i grobów wojennych zgromadzonych w Urzędach Wojewódzkich w celu digitalizacji i udostępnienia. Łączny zasób dokumentów dotyczących ewidencji zabytków nieruchomych i archeologicznych oraz ewidencji cmentarzy i grobów wojennych, będący do dyspozycji NID, wynosi 697 984 szt.

Ogromna wartość i znaczenie zasobu polega na tym, że stanowi on unikatową kolekcję tego typu obejmującą swym zakresem kompletną dokumentację ewidencyjną zabytków nieruchomych i archeologicznych (również tych nieistniejących stanowiąc niekiedy jedyny ślad po istniejących niegdyś obiektach) oraz wszystkich cmentarzy i grobów wojennych zidentyfikowanych do tej pory na terenie naszego kraju.

Projekt Narodowego Instytut Dziedzictwa pn. „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” zakwalifikował się do dofinansowania w wysokości 31,5 mln zł. Projekt Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ocenie członków Komisji Oceny Projektów otrzymał 85,33 pkt. i uplasował się na drugim miejscu listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w III konkursie poddziałania 2.3.2. Na cały projekt Narodowy Instytut Dziedzictwa przeznaczy 37 264 029,10 zł, z czego 5 727 481,28 zł to dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt mógł powstać dzięki współpracy z ekspertami z Centrum Kompetencji „POPC Wsparcie”, funkcjonującego w ramach Centralnego Ośrodka Informatyki, wsparciu i pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w szczególności Departamentu Dziedzictwa Kulturowego oraz przychylności wojewodów i pracowników ich urzędów.
Wyniki konkursu: https://cppc.gov.pl/zakonczenie-oceny-wnioskow-o-dofinansowanie-w-iii-konkursie-dla-poddzialania-2-3-2-popc/”

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.