Niewielkie zainteresowanie budżetem obywatelskim województwa łódzkiego

Czytaj dalej
Marcin Niklewicz

Niewielkie zainteresowanie budżetem obywatelskim województwa łódzkiego

Marcin Niklewicz

Zaledwie dziewięć osób pojawiło się na spotkaniu informacyjnym, dotyczącym II edycji budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego. Organizatorzy przyczyn niskiej frekwencji upatrują w niedostatecznym rozpropagowaniu informacji o spotkaniu, sami zainteresowani wskazują na niefortunną porę.

Duże zainteresowanie, jakie wśród mieszkańców województwa wzbudziła pierwsza edycja budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego - w głosowaniu wzięło udział ponad 100 tys. osób - skłoniło samorząd województwa do kontynuacji przedsięwzięcia. Na razie jednak można mówić o falstarcie - przynajmniej w Skierniewicach, gdzie na spotkaniu informacyjnym pojawiła się zaledwie garstka zainteresowanych.
- To dziwne, bo sama robiłam kampanię informacyjną - zauważa Beata Ozga - Flejszer, radna sejmiku wojewódzkiego. - Dziwię się, że jest tak mało osób. Najwyraźniej informacja o spotkaniu była niedostateczna, urząd miasta powinien poinformować choćby organizacje i grupy społeczne.
Rzeczywiście, do sali konferencyjnej skierniewickiego magistratu przybyło zaledwie 9 osób, w tym czworo radnych z gminy Kowiesy. Oni, jak wyjaśniają, o spotkaniu dowiedzieli się w swoim urzędzie gminy.
- Przyjechaliśmy, żeby zorientować się, jakie są możliwości pozyskania środków zewnętrznych na różne przedsięwzięcia realizowane w naszej gminie - tłumaczą. - A przy niskich budżetach gmin warto korzystać z różnych środków.
Jednak zdaniem przybyłych na niskiej frekwencji nie zaważył brak informacji o spotkaniu, a raczej niefortunnie wybrany termin.
- Przecież o godzinie 15 większość ludzi jest jeszcze w pracy - zauważają.
Tej garstce, która pojawiła się na spotkaniu, informacje na temat drugiej edycji budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego zaprezentował Julisz Góraj z Wydziału Dialogu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego to 8 milionów złotych na realizację zgłaszanych przez mieszkańców zadań. Można zgłaszać zadania o randze wojewódzkiej (koszt realizacji od 100 tys. złotych do 500 tys. złotych) oraz subregionalne (10 tys. złotych - 300 tys. złotych). Ważne, aby zgłaszane projekty były zadaniami własnymi samorządu województwa, zgodnymi ze strategią.
Skierniewice i powiat skierniewicki wchodzą w skład subregionu wschodniego. W poprzedniej edycji budżetu z tego subregionu finansowanie uzyskało siedem zadań.
Zadania można zgłaszać do 16 maja br. Później nastąpi merytoryczna i formalna ocena projektów i wybór (przez kapitułę) tych, które zostaną przedstawione do głosowania przez mieszkańców województwa. Samo głosowanie odbędzie się w październiku. Zadania, które uzyskają najwięcej głosów, zostaną przeznaczone do realizacji w 2019 roku.

Marcin Niklewicz

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.