Roman Bednarek

Podatki od nieruchomości w górę. Inne zostają bez zmian

Podatki od nieruchomości w górę. Inne zostają bez zmian
Roman Bednarek

Rada miasta na ostatniej, listopadowej sesji uchwaliła stawki podatków i opłat, które będą obowiązywały w 2021 roku. Wzrosły podatki od nieruchomości, natomiast na ubiegłorocznym poziomie utrzymane zostały podatki od środków transportu. Nie uległa również zmianie opłata od posiadanie psa.

W 2021 roku mieszkańcy Skierniewic zapłacą wyższe niż w roku bieżącym podatki od nieruchomości, choć w uzsadnieniu podjętej w tej sprawie uchwały władze miasta zastrzegają, że przyjęte stawki są niższe od górnej granicy stawek maksymalnych tego podatku, ogłoszone przez ministra finansów. I rzeczywiście są niższe, ale niewiele.

Za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na ich zakwalifikowanie w ewidencji gruntów i budynków w przyszłym roku mieszkańcy zapłacą 0,98 zł za metr kwadratowy powierzchni. Stawka jest zatem o cztery grosze wyższa od tegorocznej i o jeden grosz niższa od stawki maksymalnej.

Za grunty pod wodami powierzchniowymi trzeba będzie zapłacić 4,80 zł za ha, czyli o 20 gr więcej niż teraz. Stawka jest o 19 gr niższa od maksymalnej.

Za pozostałe grunty, w których mieszczą się zajęte na prowadzenie działalności pożytku publicznego ich właściciele zapłacą 0,50 zł za metr kwadratowy. Stawka jest wyższa od aktualnie obowiązującej o dwa grosze i o taką samą kwotę niższa od maksymalnej.

Grunty niezabudowane, należące do obszaru rewitalizacji, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową lub usługową, będą objęte stawką podatku 3.10 zł za metr kw. Stawka ta będzie o 10 gr wyższa od tej, która obowiązuje w tym roku i o 18 gr niższa od stawki maksymalnej.

Właściciele budynków mieszkalnych zapłacą podatek w wysokości 0,83 zł za metr kw., czyli o trzy grosze więcej niż teraz. Stawka ta jest o dwa grosze niższa od maksymalnej.

Za budynki zajęte w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej trzeba będzie zapłacić 24,60 zł za metr kwadratowy. Stawka ta jest o 90 gr wyższa od aktualnej i 24 gr niższa od stawki maksymalnej.

Właściciel budynku, w którym prowadzony jest obrót materiałem siewnym zapłaci w przyszłym roku 11,40 zł za metr kwadratowy, podczas gdy w tym roku płacił o 40 gr. mniej. Stawka ta jest o 22 gr niższa od maksymalnej.

Za budynek, w którym udziela się świadczeń zdrowotnych trzeba będzie zapłacić 5 zł za metr kw. (5 gr więcej). Stawka jest o sześć groszy niższa od maksymalnej. Za pozostałe budynki stawka podatku wynosi 8,10 zł za metr kw. (o 30 gr więcej) i jest niższa od maksymalnej o 27 gr.

Bez zmian pozostają stawki podatku od środków transportu, ale są one niższe dla pojazdów wyprodukowanych po 2010 r. Nie ulega również stawka podatku od psa - pozostaje na poziomie 35 zł. Za psa adoptowanego z schroniska dla zwierząt nie płacimy podatku.

Roman Bednarek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.