Prezentujemy następne dwa projekty budżetu obywatelskiego woj. łódzkiego

Czytaj dalej
Redakcja

Prezentujemy następne dwa projekty budżetu obywatelskiego woj. łódzkiego

Redakcja

Wyboru zadań do realizacji może dokonać tylko mieszkaniec województwa łódzkiego (również osoba niepełnoletnia, za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna), na drodze głosowania.

Głosowanie odbywa się tylko w październiku 2018 roku:

- papierowo od 1 do 22 października (osobiście poprzez złożenie karty do głosowania do specjalnej urny w siedzibie Twojego powiatu lub w innych wyznaczonych punktach. Lista wyznaczonych punktów jest dostępna na stronie: www.bo.lodzkie.pl)

- elektronicznie od 1 do 31 października (poprzez stronę internetową Województwa Łódzkiego www.bo.lodzkie.pl)

Wesprzyj działania oddając głos na projekty związane z parafią pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Maz.:

Zadanie wojewódzkie – kod nr 45 Nazwa: Rawska Korona Spotkań z Kulturą – bogactwo województwa łódzkiego

Projekt pt.: Rawska Korona Spotkań z Kulturą - bogactwo województwa łódzkiego obejmie cykl spotkań i wydarzeń ukazujących historię i kulturę ziemi rawskiej. Imprezy będą organizowane na bazie nowo powstałego muzeum parafialnego i w pomieszczeniach Centrum Spotkań i Dialogu przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej. Będą to: wystawy historyczne i regionalne, panele dyskusyjne, koncerty muzyki organowej oraz występy wykonawców muzyki sakralnej. Realizacja naszego zadania będzie miała charakter dwuetapowy. Pierwszy z nich będzie organizowany w odstępach miesięcznych począwszy od maja a kończąc na grudniu 2019. Będzie on się składał z koncertów i paneli dyskusyjnych. Drugi etap przewiduje zwiedzanie muzeum od wtorku do soboty, w okresie trwania zadania. Imprezą towarzyszącą będzie również przegląd chórów parafialnych zaplanowany na jedną z niedziel w październiku 2019 roku, zakończoną uroczystą Mszą Świętą, po której zostaną wręczone nagrody. Przegląd zakończy się wspólnym posiłkiem.
Głównym celem projektu jest lekcja historii kształtująca postawy tolerancji i wrażliwości społecznej, wzmocnienie tożsamości narodowej oraz wzbogacenie oferty kulturalno-edukacyjnej województwa łódzkiego. Wydarzenia będą służyć pobudzaniu kontaktów całej społeczności naszego województwa, a w szczególności osób starszych, osób wykluczonych społecznie i ich aktywizacji poprzez osobiste doświadczenia zainspirowane spotkaniami z twórcami, wykonawcami i prelegentami, przyczyniając się do utrwalania wartości wspólnotowej, świadomości integracyjnej i podnoszenia walorów historycznych ziemi rawskiej. Będzie to próba odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie, jakie obserwujemy w naszym województwie.
Artystyczna ranga spotkań zostanie podniesiona poprzez występy znanych artystów muzyki organowej. Koncerty będą odbywać się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca zaczynając od maja w godzinach od 18.45 do 19.15. Po koncercie w kościele przewidziane są każdorazowo panele dyskusyjne, połączone z poczęstunkiem w stylowych piwnicach kolegium pojezuickiego, w których funkcjonuje Centrum Spotkań i Dialogu.
W każdą niedzielę miesiąca przed południem będą się odbywały edukacyjne mini-koncerty muzyki organowej oraz będą występować zespoły, chóry parafialne i orkiestry ochotniczej straży pożarnej.
Słuchaczom zostanie również udostępnione zwiedzanie muzeum z okolicznościowymi wystawami, a także siedemnastowieczne kościelne krypty. Wystawy muzealne będą dostępne dla szerokiej rzeszy zwiedzających w ciągu tygodnia w godzinach od 10.00 do 15.00. Dla zorganizowanych grup oglądających muzeum przewidziane są dyskusje z twórcami oraz poczęstunek w Centrum Spotkań i Dialogu. Promocją i reklamą zachęcającą do brania udziału w imprezach będą dwujęzyczne przewodniki i broszury rozdawane na miejscu i na terenie województwa łódzkiego.
Koszty zadania: 345 100,00 PLN

Zadanie - subregion WSCHODNI – kod nr 282 Nazwa: Jesteśmy Młodzi i Piękni Bogactwem swojego Regionu

„Jesteśmy Młodzi i Piękni Bogactwem Swojego Regionu” to zadanie wzbogacające ofertę kulturalno - edukacyjną naszego subregionu, kształtujące postawy patriotyzmu lokalnego, poszanowania polskiej kultury, tradycji regionalnej i komunikacji interpersonalnej wśród mieszkańców. Będzie ono realizowane w formie półkolonii planowanych na sierpień, do których przygotowanie i rekrutacja rozpocznie się w lipcu, a ich kontynuacją będą sobotnie pikniki i spotkania integracyjne planowane od 7 września do 21 grudnia.
Projekt będzie realizowany na terenie i w obiektach parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej.
W ramach półkolonii w sierpniu przewidywane są zajęcia edukacyjno-rekreacyjne od poniedziałku do piątku (od 9.00 do 14.00) dla dzieci w trzech grupach: III-IV, V-VI i VII- VIII klasy szkoły podstawowej po 20 osób. Dzieci i młodzież będą uczestniczyły w zajęciach psychoterapeutycznych, podczas których nauczą się jak dobrze się rozumieć i nawiązywać relacje, w jaki sposób wyrażać własne zdanie, jak podejmować trudne tematy oraz rozwiązywać konflikty. Młodzi ludzie poznają metody radzenia sobie ze stresem, agresją i presją społeczeństwa. Czas spędzony na wspólnych zajęciach plastycznych, teatralnych, grach i zabawach ukaże możliwości funkcjonowania w realnym świecie. Poprzez pogadanki zapoznają się jak bezpiecznie poruszać się po wirtualnej przestrzeni i unikać szeregu zagrożeń związanych z niekontrolowanym korzystaniem z Internetu. Zajęciom sportowym i rekreacyjnym będzie towarzyszyła promocja zdrowego trybu życia, bez uzależnień. Raz w tygodniu będą organizowane konkursy (plastyczne, sportowe, muzyczne itp.), a dla zwycięzców przewidziane będą nagrody. Uczestnicy półkolonii będą mogli brać udział w warsztatach, koncertach a także w dyskusjach połączonych z projekcjami filmów. Uczestnikom będzie zapewnione wyżywienie (wychowawcy nie są wliczani w koszty wyżywienia).
Aby pobudzić ciekawość i zmotywować do poznania naszego rejonu planuje się organizowanie wycieczek do: Tomaszowa Mazowieckiego, Spały, Inowłodza, Rogowa oraz czterech wycieczek rowerowych do: Boguszyc, Starej Rawy, Krzemienicy, Białej Rawskiej. Po odwiedzeniu wymienionych miejsc, młodzież i dzieci przedstawią ich piękno w wykonanych zespołowo i różnymi technikami pracach.
Cykliczne sobotnie spotkania, które będą otwarte dla szerszego grona niż tylko uczestnicy półkolonii będą trwały do grudnia. W ich ramach uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania porad od specjalistów w dziedzinie m.in. psychologii, a poprzez udział w warsztatach nauczą się rozwiązywać problemy. Dopełnieniem tej wiedzy będą projekcje filmów połączone z panelami dyskusyjnymi oraz zabawy przy muzyce.
Koszty zadania: 295 524,00 PLN

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.