Program rewitalizacji miasta uchwalony

Czytaj dalej
Fot. Sławomir Burzyński
Slawomir Burzynski

Program rewitalizacji miasta uchwalony

Slawomir Burzynski

Wielomiesięczne przygotowania, konsultacje społeczne i wreszcie uchwała rady miasta - liczący 156 stron „Program rewitalizacji miasta Skierniewice na lata 2015-2022” został właśnie przyjęty. Określa w szczegółach, jakie fragmenty miasta zmienią wygląd, a nawet przeznaczenie.

Program podzielony jest na poszczególne przedsięwzięcia, ale wzajemnie się dopełniające. Najbardziej spektakularne, bo widoczne od razu, będą działania w sferze materialnej, polegające na remontach i adaptacjach.

Na pierwszy ogień pójdzie budynek zabytkowego lazaretu przy ulicy Batorego, który zostanie wyremontowany na potrzeby muzeum historycznego. Obecnie jest to miejsce nie przynoszące - jak to określono w dokumencie - żadnych korzyści mieszkańcom tego obszaru, a wręcz przeciwnie, będące meliną i miejscem spotkań bezrobotnych z problemami alkoholowymi. Realizacja tego projektu ma przyczynić się do zniwelowania problemów społecznych choćby dlatego, że odbierze dotychczasowym bywalcom miejsce spotkań przy alkoholu, a da możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Jeśli oczywiście zechcą. Przebudowa ma według szacunków kosztować 8 milionów, z czego miasto wyłoży 1,2 mln, a resztę pokryje dotacja zewnętrzna - i jest na nią duża szansa.

Innym z projektów rewitalizacyjnych jest termomodernizacja oraz remonty (również podwórek, parkingów i ciągów pieszych) budynków komunalnych przy ulicy Lelewela 9, Sienkiewicza 6, 18, 22A i Batorego 48. Ma to kosztować niecałe 3,7 mln zł przy wkładzie własnym lekko przekraczającym pół miliona. Obecnie te miejsca nie są atrakcyjne dla mieszkańców, stąd konieczność poprawy tej sytuacji. Projekt ma realizować Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i tu może być problem, bo ZGM ma niedobory sięgające 4 mln zł i bez pomocy miasta nie wyskrobie wkładu własnego.

Planowana jest też adaptacja 6 zniszczonych budynków powojskowych przy ul. Batorego 64H na cele aktywizacji społeczno-zawodowej, wsparcia oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi, co ma realizować stowarzyszenie Wspólna Troska. Koszt projektu to 10 mln zł, z czego wkład własny stowarzyszenia wyniesie 1,5 mln zł.

Rewitalizacja dotyczy nie tylko sfery technicznej miasta
. Wśród projektów są m.in. spotkania integracyjne dla osób starszych, gdyż w opracowanej na potrzeby programu diagnozie wskazano problemy, z jakimi się borykają i potencjał, jakim dysponują. Jak zapisano w diagnozie, osoby starsze „to przede wszystkim nieocenione źródło tak zwanej wiedzy pragmatycznej, budowanej na podstawie długoletnich życiowych i zawodowych doświadczeń. (…) Podczas konsultacji społecznych to osoby starsze z obszaru tzw. starej części miasta wykazały niezwykłą aktywność i pomysłowość, dlatego muszą zostać włączone w proces rewitalizacji”.

Projekty mają promować wśród osób starszych zdrowy styl życia oraz organizować przedsięwzięcia aktywizujące seniorów. Oni sami mają włączać się w tworzenie projektów dla siebie, wspierani przez miasto i organizacje, na całym obszarze rewitalizacji, obejmującym stare centrum Skierniewic, od torów na północy do rzeki (granica Zadęcia) na południu. Koszt tych działań określono na poziomie 1,5 mln zł, wkład własny miasta ma wynieść 225 tys. zł.

„Program rewitalizacji miasta Skierniewice na lata 2015-2022” musi jeszcze uzyskać pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (ma na to 30 dni), potem zostanie ogłoszony harmonogram konkursów na uzyskanie środków zewnętrznych. Obecnie priorytetem jest konkurs, który pozwoli uzyskać dofinansowanie na przebudowę lazaretu dla potrzeb muzeum. Będzie ogłoszony prawdopodobnie na przełomie 3 i 4 kwartału tego roku.

Slawomir Burzynski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.