Projekt „Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach".

Czytaj dalej
Fot. ZSZ nr 2
Redakcja

Projekt „Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach".

Redakcja

Pierwszego września 2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach".

120 uczniów z Technikum i Szkoły branżowej I stopnia będzie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych ogólnych i zawodowych, stażach, kursach umożliwiających nabycie dodatkowych uprawnień, zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem i pedagogiem.
Projekt obejmuje 6 zadań:
–zadanie nr 1 – uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów (forma certyfikowanego wsparcia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień),
–zadanie nr 2 – zajęcia dodatkowe dydaktyczno-wyrównawcze – zajęcia mające na celu wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów (matematyka, fizyka, geografia, język niemiecki, język angielski, przedmioty zawodowe),
–zadanie nr 3 – organizacja praktycznych form nauczania - staże u lokalnych pracodawców,
–zadanie nr 4 – doradztwo edukacyjno- zawodowe – zajęcia kształtujące kompetencje psychospołeczne i przygotowujące do świadomego planowania kariery i samodzielnego poruszania się po rynku pracy,
–zadanie nr 5 – szkolenia doskonalące z zakresu nauczanych przedmiotów dla nauczycieli,
–zadanie 6 – wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach.
Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1.785 955,10 złotych, z czego kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 wynosi 1.603 692,40 złotych. Projekt trwać będzie dwa lata czyli do 31.08.2020 roku.

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.