Przyrost naturalny. Ile dzieci się urodziło, ile osób zmarło oraz jakie były najczęstsze imiona nadawane noworodkom

Czytaj dalej
Fot. Anna Piejak
Katarzyna Michałowska

Przyrost naturalny. Ile dzieci się urodziło, ile osób zmarło oraz jakie były najczęstsze imiona nadawane noworodkom

Katarzyna Michałowska

Rok 2017 charakteryzował się dodatnim przyrostem naturalnym. Jak sytuacja wygląda w 2018 roku? Jakie imiona są najczęściej nadawane naszym najmłodszym mieszkańcom?

Ogólna liczba ludności w Skierniewicach

W Skierniewicach stan ludności na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 47 tys. 375 mieszkańców, w tym 22 tys. 023 mężczyzn, 24 tys. 355 kobiet i 996 osób, które przebywały w mieście czasowo.

W 2017 roku ogólna liczba ludności naszego miasta wynosiła 47 tys. 581 osób (22 tys. 146 mężczyzn, 24 tys. 491 kobiet, 898 osób na pobycie czasowym). W 2018 r. jest nas mniej o 206 osób . Z tej statystyki wynika, że liczba mieszkańców naszego miasta maleje. Wszystkie dane pochodzą ze strony internetowej Urzędu Miasta Skierniewice.

Przyrost naturalny

Przyrost naturalny jest różnicą pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 roku w Polsce odnotowano dodatni przyrost naturalny - po raz pierwszy po pięciu latach przerwy.

- W Urzędzie Stanu Cywilnego w Skierniewicach w 2018 roku zgłoszono 928 urodzeń (816 aktów sporządzonych), w tym 401 dziewczynek i 415 chłopców - mówi Ewa Ludwicka, kierownik skierniewickiego USC. - Zgłoszono także 695 zgonów, z tego 360 mieszkańców Skierniewc. Zmarły 373 kobiety i 323 mężczyzn.

Z danych podanych przez Urząd Stanu Cywilnego wynika, że nasz region charakteryzuje się dodatnim przyrostem naturalnym. Wynosi on 223.

- Na podstawie statystyk widać, że w ostatnich latach odnotowujemy wzrost liczby urodzeń. W latach 2013 - 2015 było każdego roku około 700 urodzeń, w 2016 - 904, w 2017 - 936, a w roku 2018 - 928, więc również jest to wysoka liczba - mówi Ewa Ludwicka.

Pamiętajmy, że wielkość przyrostu naturalnego zależy m.in. od stopnia rozwoju gospodarczego. Im wyższy poziom rozwoju państwa, tym niższy przyrost naturalny. Zależność jest przyjmowana jako powszechna prawidłowość. Ważnymi czynnikami decydującym o przyroście naturalnym są również prywatny dochód, dostęp do edukacji i antykoncepcji.

Najczęstsze imiona nadawane noworodkom

- Najczęściej nadawane imiona dla chłopców to Aleksander, Antoni oraz Franciszek, a dla dziewczynek Alicja, Zuzanna i Julia - informuje nas pani Ewa.

Rośnie moda na typowo polskie imiona. Coraz mniej pojawia się tych obco brzmiących i oryginalnych.

- Najrzadszymi imionami dla dziewczynek były Justyna, Inka i Ida, a w przypadku chłopców są to: Teofil, Tyberiusz i Kordian. Wymyślnych imion w tym roku nie ma. Dominują takie typowo polskie.

Poniżej prezentujemy cały raport Urzędu Stanu Cywilnego w Skierniewicach

I. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane w formie aktów stanu cywilnego:

1. Akty urodzenia 928 /2008-1041,2009-955,2010-948,2011-902, 2012-911,2013-744, 2014-722, 2015-714,
2016-904, 2017-936/

2. Akty małżeństwa 316 /2008-396,2009-444,2010-376,2011-340,
2012-293,2013-306, 2014-299, 2015-309,
2016-305, 2017-327/

3. Akty zgonów 695 /2008-684,2009-633,2010-687,2011-703,
2012-632,2013-705,2014-634,2015-682,
2016-690,2017-657/

Ad. 1
Na ogólną liczbę 928 sporządzonych aktów urodzenia składa się:
* 816 aktów urodzeń dla dzieci urodzonych w Skierniewicach
(401 dziewczynek i 415 chłopców)
w tym:
* 3 nowe akty sporządzone po zaprzeczeniu ojcostwa,
* 4 akty sporządzone na podstawie postanowienia sądu o przysposobieniu,
* 105 aktów to transkrypcje aktów osób urodzonych za granicą,

Wśród aktów urodzeń jest 105 aktów osób urodzonych za granicą wpisane do polskich ksiąg. Akty te pochodzą z następujących krajów: Republika Południowej Afryki - 35 wpisów, Wielka Brytania - 16 wpisów, USA - 11 wpisów, Ukraina - 7 wpisów, Jerozolima – 5 wpisów, Niemcy - 4 wpisy; po 3 wpisy: Kanada, Holandia, Irlandia, Białoruś; po 2 wpisy: Francja, Rosja, Czechy; po 1 wpisie: Hiszpania, Norwegia, Izrael, Włochy, Armenia, Australia, Indie, Szwajcaria, Zimbabwe

W 15 aktach urodzenia dokonano adnotacji o danych kryjących dotyczących ojca dziecka w przypadkach gdy dziecko nie zostało uznane ani też nie ustalono ojcostwa (jest to tzw. fikcja prawna), /2008-23, 2009-28, 2010-31, 2011-30, 2012-36, 2013-17, 2014-20, 2015-21, 2016-18, 2017-19/.
Sporządzono 211 protokołów przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego /2008–99, 2009-125, 2010-125, 2011-116, 2012 -145, 2013-139, 2014-129, 2014-129, 2015-147, 2016-173, 2017-172/.
Powyższe protokoły dotyczyły:
* uznania dziecka poczętego – 53 szt.
* uznania dziecka przed sporządzeniem aktu urodzenia – 138 szt.
* uznania dziecka po sporządzeniu aktu urodzenia – 20 szt.

W 2018 roku 1 nieletnia matka urodziła dziecko w Skierniewicach /poniżej 18 roku życia – tzn. w wieku 17 lat/ /2010-8,2011-5,2012-3,2013-5,2014-2,2015-5,2016-5, 2017-3/.
Najmłodsza matka w 2018 roku była z rocznika 2000, a najmłodszy ojciec z rocznika 1999.
Najstarsza matka w 2018 roku była z 1971 rocznika, a najstarszy ojciec z 1958 roku.
Najwięcej matek, które urodziły dzieci w 2018 roku było z rocznika 1988.

Najwięcej w 2018 roku było matek, które urodziły pierwsze dziecko (334 kobiety), a następnie matek, które urodziły drugie dziecko (319 kobiet) i matek, które urodziły trzecie dziecko (129 kobiet).
Były również przypadki gdy kobiety urodziły: siódme (3 kobiety), szóste (3 kobiety) i piąte (6 kobiet) dziecko.
Najwięcej aktów urodzeń sporządzono w miesiącach: czerwiec - 93, maj – 92, marzec – 91.
Najmniej aktów urodzenia sporządzono w miesiącach: grudzień – 45, wrzesień – 66, luty i listopad -68.
Najpopularniejsze imiona nadawane chłopcom w 2018 roku to:
Aleksander, Antoni, Franciszek, Jan, Wojciech, Jakub.
Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom w 2018 roku to:
Alicja, , Zuzanna, Julia, Zofia, Laura, Lena.
Pojedynczo występujące imiona dzieci w 2018 roku to:
dziewczynki: Inka, Ida, Mia, Aurelia, Kalina.
chłopcy: Tyberiusz, Teofil, Kordian, Leo, Gracjan.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Skierniewicach zarejestrowano:
- 6 aktów dla dziecka martwo urodzonego,
- 6 par bliźniąt (4 pary chłopców i 2 pary dziewczynek),
- 3 dzieci obcokrajowców (rodzice obywatele: Ukrainy, Białorusi).
Ponadto w aktach urodzeń wykonano:
* 1 zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia,
* 4 zmian nazwiska dziecka poprzez nadanie dziecku nazwiska męża matki,
* 2 zmian nazwiska dziecka po zawarciu małżeństwa przez rodziców,
* 13 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących zaprzeczenia ojcostwa,
* 6 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących ustalenia ojcostwa,
* 4 prawomocne wyroki o przysposobieniu

W 2018 roku dokonano 13 zgłoszeń urodzenia dzieci przesłanych drogą elektroniczną

Ad.2
Wśród ogólnej liczby 316 małżeństw są śluby zawarte w formie:

a/ wyznaniowej/konkordatowe/ 170 /2009-275,2010-250,2011-200, 2012-159,2013-170,2014-169 2015-162,2016-162,2017-171/

b/ cywilnej 112 /2009-154,2010-113,2011-130,
2012-124,2013-121, 2014-110, 2015-127,2016-126,2017-127/

w tym poza lokalem USC 4 /2012-2,2013-4,2014-7,2015-6,
2016-8,2017-2/
c/ zawarte za granicą i wpisane
do polskich ksiąg 33 /2009-15,2010-10, 2011-10,
2012-10,2013-15,2014-20,
2015-20, 2016-17,2017-29/

W 2018 roku dokonano 33 wpisów małżeństw zawartych w zagranicznych USC, dotyczyło to następujących krajów: USA, Wielka Brytania, Tunezja, Ukraina, Republika Południowej Afryki, Kanada, Francja, Niemcy, Rosja, Armenia, Białoruś, Izrael, Irlandia, Wyspa Man, Seszele.

W Skierniewicach odbyło się 5 ślubów cywilnych z obcokrajowcami w tym: z obywatelkami: Ukrainy i Tajlandii oraz z obywatelami: Ukrainy i Indii.

W 2018 roku 1 para zawarła ze sobą ponownie związek małżeński.

Roczniki, które najczęściej zawierały związek małżeński w 2018 r:
mężczyźni – 1990, 1991, 1992.
kobiety – 1988, 1990, 1991.

Najczęściej w 2018 roku zawierały związek małżeński osoby o stanie cywilnym: kawaler, panna, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowiec i wdowa.
kawaler – panna (209 ślubów),
rozwiedziony - rozwiedziona (23 śluby),
kawaler – rozwiedziona (20 ślubów),
rozwiedziony – panna (19 ślubów)

W 2018 roku najwięcej związków małżeńskich (zarówno cywilnych jak i konkordatowych) w Skierniewicach było zawartych w następujących miesiącach: październik – 45, sierpień – 44, wrzesień – 39, .
Najmniej ślubów /cywilnych i konkordatowych/ było zawartych w miesiącach:
luty – 4, marzec - 7, styczeń – 8.

Najwięcej związków małżeńskich w skierniewickim Urzędzie Stanu Cywilnego zawarto w dniach: 01.09 – 7 par, 16.06 – 6 par, 25.08 i 29.12 – po 5 par.
Śluby w Urzędzie Stanu Cywilnego odbywały się zarówno w soboty (36 pracujących sobót) jak również powodzeniem cieszyły się pozostałe dni tygodnia oraz dni świąteczne (5 dni świątecznych).

Odnotowano również w tutejszym USC przypadki rezygnacji z zamiaru wstąpienia w związek małżeński – 9 par zrezygnowało z zamówionego wcześniej ślubu (2012-6,2013-8,2014-6,2015-7,2016-11,2017-6).

W 2018 roku odnotowano w aktach małżeństw w tutejszym USC 147 wyroków o rozwodzie i 2 wyroki o separacji (2008–97,2009-108,2010-113,2011-109, 2012-117,2013-117,2014-115,2015-110,2016-130,2017-112).

W ogólnej liczbie rozwodów są 3 rozwody orzeczone przez zagraniczne sądy i uznane przez kierownika USC oraz 2 uznane przez sąd w Polsce.
W 2018 roku 1 małżeństwo z 1984 roku miało sądownie zniesioną separację.
Najstarsze rozwiedzione małżeństwo zawarte było w 1974 roku.
Najmłodsze małżeństwo z orzeczoną separacja było z 2009 roku.
Najmłodsze rozwiedzione małżeństwo zawarte zostało w 2016 roku.

Niektóre kobiety po rozwodzie powróciły do nazwiska poprzedniego.
W 2018 roku 35 kobiet postanowiło powrócić do nazwiska które nosiły przed
zawarciem małżeństwa.
Taka możliwość istnieje w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie (tryb oświadczenia złożonego do protokołu przed Kierownikiem USC), /2010-15, 2011-17, 2012-21, 2013-23, 2014-20, 2015-22, 2016-20,2017-17/.

Ad.3
Wśród ogólnej liczby aktów zgonów 695 sporządzonych w 2018 roku zarejestrowano:

* akty typowe: 685
- 373 aktów zgonu kobiet /2013-344, 2014-316, 2015-332,
2016-331,2017-307/

- 332 aktów zgonu mężczyzn /2013-361, 2014-318,
2015-345,2016-359,2017-339/

* akty nietypowe: 10 wpisów /2016-9,2017-11/

W ogólnej liczbie zgonów – 695 są zarówno mieszkańcy Skierniewic jak również osoby z innych miejscowości których zgon nastąpił na terenie działania tut. USC (teren Miasta Skierniewice i Gminy Skierniewice) oraz transkrypcje aktów sporządzonych poza granicami kraju.
Wśród ogólnej liczby zarejestrowanych zgonów 360 to mieszkańcy Skierniewic.
Dokonano 10 wpisów aktów zgonu osób których zgon nastąpił poza granicami kraju i został zarejestrowany w polskich księgach: Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Francja, Portugalia, Dania, Kanada.

W 2018 roku w 8 przypadkach ustalono sądownie datę zgonu dla aktów które zawierały tylko datę znalezienia zwłok wpisaną do aktu na podstawie karty zgonu wystawianej przez lekarza.

Najwięcej zgonów odnotowano w miesiącach: styczeń – 80, marzec – 78, październik – 66.
Najmniej zgonów odnotowano w miesiącach: czerwiec – 43, listopad – 47, luty – 49.
Wśród ogólnej liczby osób zmarłych w 2018 roku wg. stanu cywilnego osoby zmarłej najwięcej aktów zgonu sporządzono wg kolejności dla: żonatych i wdów, zamężnych, wdowców, rozwiedzionych, rozwódek, kawalerów i panien.

Najczęstsze przyczyny zgonów kobiet i mężczyzn to: choroby układu krążenia (wg. zapisów w kartach zgonów 266 przypadki) i choroby nowotworowe (wg. zapisów w kartach zgonów 166 przypadków).

Najstarsze zmarłe osoby:
2 kobiety z 1916 rocznika, 2 mężczyzn z 1922 rocznika
Najmłodsza osoba zmarła: kobieta 1993 rocznik, mężczyzna 2000 rocznik.

Najwięcej zgonów odnotowano w rocznikach:
kobiety – 1932, 1936, 1935,
mężczyźni – 1932, 1951, 1954.

W 2018 roku sporządzono 2 zgony obcokrajowców obywateli Armenii i Ukrainy.

II. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane przez USC w Skierniewicach:
* 231 czynności materialno-techniczne dot. unieważnień, sprostowań, ustaleń
treści, odtworzeń i uzupełnień aktów stanu cywilnego,
* 147 wpisy do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.

III. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane przez USC w Skierniewicach w formie decyzji administracyjnych:

* 36 decyzji o zmianie imienia i nazwiska
i zezwolenia:
* 9 zezwoleń z art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących skrócenia miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa.

IV. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonane przez Urząd Stanu Cywilnego w formie różnego rodzaju wydanych zaświadczeń:

* 193 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi (tj. małżeństwo konkordatowe),
* 6 zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. Zaświadczenia te zostały wydane dla osób, które zamierzały zawrzeć małżeństwo z obywatelami: Niemiec, Włoch, Algierii, Tajlandii
* 1 zaświadczenie o zgłoszeniu zamiaru wstąpienia w związek małżeński i złożonych dokumentach do ślubu,
* 17 zaświadczeń o stanie cywilnym,

V. Inne czynności dokonane przez Urząd Stanu Cywilnego:

* wydano 7867 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu z aktów stanu cywilnego.
dokumenty te były wydawane interesantom przy sporządzaniu aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz do celów spadkowych, alimentacyjnych, emerytalno-rentowych, zasiłków rodzinnych poza granicami kraju, otrzymania paszportu, nauki i szkolnictwa, zatrudnienia, opieki społecznej (2017-8137).
* sporządzono 3792 przypisków pod aktami stanu cywilnego dot. zawarcia małżeństwa, rozwodu, zgonu osoby, zgonu współmałżonka.
* dokonano 6314 migracji aktów z ksiąg stanu cywilnego do centralnej bazy usług stanu cywilnego (3818 - aktów urodzenia, 2067 – aktów małżeństw, 429 – aktów zgonu).
* usunięto 1782 niezgodności danych osobowych występujących w ogólnopolskiej bazie PESEL.
* naniesiono ogółem 845 wzmianek dodatkowych we wszystkich aktach stanu cywilnego.
* dokonano 10 wzmianek dodatkowych w akcie stanu cywilnego na podstawie decyzji administracyjnej o zmianie imion i nazwisk wydanej przez innego Kierownika USC.
* dla 34 par małżeńskich – mieszkańców miasta Skierniewice zorganizowano w Urzędzie Stanu Cywilnego uroczystość z okazji wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
(2008-30par,2009-36,2010-41,2011-37,2012-37,2013-39,2014–42,2015-52,2016-38,2017-30).

W 2018 roku odbyły się 2 Jubileusze z okazji 101 rocznicy urodzin /kobiety/.
Do chwili obecnej najstarsza mieszkanka Skierniewic żyła 105 lat, a najstarszy mieszkaniec Skierniewic 103 lata.

Katarzyna Michałowska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.