red.

Skierniewice z unijną dotacją na kolejne działania spółki miejskiej Wod-Kan. Podpisanie umowy 6 kwietnia

Skierniewice z unijną dotacją na kolejne działania spółki miejskiej Wod-Kan. Podpisanie umowy 6 kwietnia Fot. archiwum
red.

W 2022 roku Skierniewice w województwie łódzkim zakończą trzeci etap porządkowania swojej gospodarki wodno-ściekowej. Stanie się to możliwe dzięki unijnemu wsparciu, jakie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał z Funduszu Spójności Zakładom Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”. Dotacja wyniesie 21,5 miliona złotych, a całe przedsięwzięcie będzie kosztowało 42,5 miliona złotych.

Projekt będzie dofinansowany z działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla której Narodowy Fundusz – na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska – jest instytucją wdrażającą.

Umowę dotyczącą trzeciego etapu wieloletniego porządkowania skierniewickiej gospodarki wodno-ściekowej zawarli 6 kwietnia br.: Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW oraz Jacek Pełka, Prezes Zarządu Zakładów Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Mokra Prawa.

Unijne pieniądze pozwolą na modernizację oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej dotyczącą głównie części mechanicznej oczyszczalni, instalację pompy ciepła (OZE), budowę sieci kanalizacji sanitarnej (blisko 9 km) oraz budowę i przebudowę sieci kanalizacji wodociągowej (w sumie prawie 1,5 km). Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu to 709 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Natomiast z ulepszonego zaopatrzenia w wodę skorzystają 62 osoby.

To kolejny, trzeci etap przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice”. Poprzedni etap projektu – na podstawie umowy z dnia 10.03.2017 roku – otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 w wysokości 73 milionów złotych, przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia opiewającym na kwotę 140 milionów złotych.

red.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.