Służby wojewody łódzkiego wydały komunikat w sprawie inwestycji w Piaskach Bankowych

Czytaj dalej
Fot. Rafał Klepczarek
Rafał Klepczarek

Służby wojewody łódzkiego wydały komunikat w sprawie inwestycji w Piaskach Bankowych

Rafał Klepczarek

Służby wojewody łódzkiego wydały komunikat w sprawie inwestycji w Piaskach Bankowych. Poniżej przedstawiamy go w całości.

Pod koniec wakacji wojewoda łódzki Zbigniew Rau uchylił pozwolenie na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Piaskach Bankowych wydane przez starostę łowickiego Krzysztofa Figata. Powodem wstrzymania inwestycji szacowanej na prawie 70 mln zł, a realizowanej przez Związek Międzygminny "Bzura" w Łowiczu, był prawomocny wyrok sądowy.

Komunikat w sprawie inwestycji w Piaskach Bankowych (pisownia oryginalna):

W związku z publikacjami medialnymi dotyczącymi inwestycji w Piaskach Bankowych, które podważają zasadność decyzji Wojewody Łódzkiego informujemy, że wszystkie działania podjęte przez Wojewodę były umocowane prawnie. Pragniemy również podkreślić, że wszystkie podmioty występujące w sprawie mają równe prawa i są zobowiązane ich przestrzegać.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 153 p.p.s.a. wyroki sądów administracyjnych zapadłe w konkretnej sprawie są wiążące dla organu administracji architektoniczno - budowlanej orzekający m.in. w sprawie pozwolenia na budowę.

W niniejszej sprawie w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjny z 25 czerwca 2015 r., syg akt II SA/Łd 563/14, który z dniem 8 czerwca 2017 r. stał się prawomocny, Wojewoda Łódzki zobowiązany był do rozpatrzenia odwołania p. Józefa Błaszczyka i p. Gabriela Lewandowskiego.

W wyniku powyższych zaleceń sądu Wojewoda Łódzki decyzją Nr 264/2017 z 30 sierpnia 2017 r. uchylił zaskarżoną decyzję Starosty Łowickiego.

Powodem uchylenia decyzji Starosty Łowickiego Nr 683/2013 z 9 grudnia 2013 r., znak: AB.6740.351.2013, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Związkowi Międzygminnemu „BZURA” z siedzibą w Łowiczu ul. Pijarska 1, pozwolenia na budowę inwestycji p.n. Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, we wsi Piaski Bankowe, gm. Bielawy, były błędy organu I instancji dotyczące procedury.

Organ I instancji:

- nie uwzględnił p. Józefa Błaszczyka i Gabriela Lewandowskiego, jako strony postępowania, czym naruszył art. 10 § 1 Kpa w związku z art. 77 § 1 Kpa,

- nie przeprowadził postępowania w pełnym zakresie tzn., z udziałem wszystkich stron poprzez nie zebranie materiału dowodowego wyjaśniającego stan faktyczno – prawny, czym naruszył art. 7 i 77 § 1 Kpa.

Powyższe błędy mają charakter naruszenia zasad postępowania procesowego (Kpa), a w sytuacji prowadzenia postępowania przez Wojewodę Łódzkiego naruszony zostałby art. 15 Kpa, dotyczący dwuinstancyjności postępowania.

Ponadto należy zauważyć, iż art. 136 Kpa daje możliwość prowadzenia postępowania organowi odwoławczemu tylko w ograniczonym zakresie dotyczącym zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego.

W związku z powyższym z uwagi na konieczność przeprowadzenia całego postępowania wyjaśniającego z udziałem wszystkich stron Wojewoda Łódzki nie miał podstaw do zastosowania art. 136 Kpa. Dlatego działając na podstawie art. 138 § 2 Kpa przekazał wniosek inwestora o pozwolenie na budowę do ponownego rozpatrzenia przez Starostę Łowickiego.

Rafał Klepczarek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.