Magdalena Grajnert

Śmieciowy biznes szansą dla miasta [ROZMOWA]

Śmieciowy biznes szansą dla miasta [ROZMOWA] Fot. Magdalena Grajnert
Magdalena Grajnert

O recyklingu jako szansie dla Skierniewic rozmawiamy z Jolantą Okońską-Kubicą, prezes zarządu spółki koordynatora klastra.

Czym jest klaster i w jakim celu powstał?

- Inicjatywa utworzenia klastra odpadowego zrodziła się cztery lata temu w Skierniewicach. Jej pomysłodawcą był Konstanty Marat, prezes Skierniewickiej Izby Gospodarczej. Dzisiaj Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu ma charakter ogólnopolski i liczy 74 członków. 54 z nich to liczące się na rynku podmioty gospodarcze związane z branżą zagospodarowania odpadów i recyklingu, w tym trzy firmy ze Skierniewic. To także duże podmioty takie jak KGHM czy ZGH Bolesław oraz dziewięć najlepszych jednostek badawczo-naukowych w kraju, takich jak chociażby Akademia Górniczo-Hutnicza, czy Politechnika Warszawska; są też instytucje i organizacje otoczenia biznesu, takie jak Krajowa Izba Gospodarcza czy Targi Kielce. Po trzech latach działalności potencjał klastra to 3.500 miejsc pracy i 1,5 miliarda obrotu rocznego. Nadal koordynacja klastra prowadzona jest ze Skierniewic, z centrum Polski.

Co daje członkom przynależność do klastra?

- Klaster to współpraca gospodarcza pomiędzy firmami należącymi do klastra, to dostęp do najnowszych osiągnięć nauki i technologii, wymiana wiedzy i doświadczenia, to realizacja wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych. To także współpraca międzynarodowa z europejskimi i światowymi klastrami związanymi z gospodarką odpadami i recyklingiem. W ramach klastra inicjowane są krajowe i międzynarodowe projekty inwestycyjne oraz badawczo-rozwojowe, finansowane zazwyczaj ze środków zewnętrznych - w formie dotacji, jak i preferencyjnych pożyczek. Ogromne środki finansowe czkają także na innowacyjnych przedsiębiorców z poziomu Komisji Europejskiej. Polskie firmy dopiero uczą się z tych środków europejskich korzystać.

Czy Skierniewice są przyjazne dla działalności recyklingowej?

- Pojawia się pytanie czy warto, aby miasto tworzyło dobre warunki inwestycyjne dla takich firm, chociażby poprzez rozszerzenie obecnej strefy ekonomicznej, czy stworzenie preferencyjnych warunków dla firm tworzących miejsca pracy i płacących podatki do lokalnego budżetu? Być może warto, aby miasto wzięło pod uwagę fakt, że sektor związany z zagospodarowaniem odpadów i recyklingiem to jedna z 19 krajowych inteligentnych specjalizacji tj. innowacyjnych sektorów preferowanych przez rząd, na rozwój których popłynie ogromny strumień dotacji unijnych.

Czy mamy jakiś wybór, czy recykling staje się koniecznością?

- Zgodnie z polityką UE w każdym nowym produkcie, tam gdzie to możliwe, ma być wykorzystany surowiec z odzysku. Według szacunków recykling jest dochodową i przyszłościową gałęzią przemysłu mogącą stworzyć w całym kraju nawet milion nowych miejsc pracy.

Jeżeli Skierniewice stworzą warunki inwestycyjne i firmy recyklingowe zajmujące się gospodarką odpadami rozpoczną tutaj działalność, stworzone zostaną miejsca pracy, a dla miasta spowodują dodatkowe wpływy z podatków.
Jeżeli Skierniewice nie zaproszą takich firm, zrobi to inne miasto - i na tym zarobi. Z pewnością przyciągnięciu nowych inwestorów, chociażby z klastra, nie służy zamieszanie spowodowane próbą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenów porawentowskich, mające na celu wyeliminowanie z dawnego Rawentu firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów i recyklingiem.

Mieszkańcy nie chcą żyć w sąsiedztwie firm składujących i przetwarzających śmieci.

- Strach mieszkańców przez zanieczyszczeniem środowiska lub uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa takich firm jest nieuzasadniony. Te firmy są nieustannie kontrolowane, szczególnie pod kątem spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska. Należy egzekwować realizację przepisów oraz mobilizować służby, żeby firmy bezwzględnie przestrzegały przepisów. Będzie to stanowiło gwarancję bezpiecznej koegzystencji firm i lokalnej społeczności.

Rozmawiała
Magdalena Grajnert

Magdalena Grajnert

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.