Magdalena Grajnert

Szkoła egzaminuje rolników

Szkoła egzaminuje rolników
Magdalena Grajnert

Szkoła w Głuchowie aktywnie działa w środowisku lokalnym i zdecydowanie stawia na rozwój.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie przygotowuje przyszłych techników rolników i techników żywienia oraz usług gastronomicznych do życia w warunkach współczesnego świata. Stawia nacisk na przygotowanie swoich absolwentów do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

- Szkoła stawia na rozwój pasji i zainteresowań zawodowych - mówi Katarzyna Jurczyńska, matka jednego z uczniów. - Organizuje spotkania z ludźmi nauki i z pracodawcami, w których uczniowie biorą czynny udział i wiele im to daje.

Szkoła ma dobrze wyposażoną pracownię technologiczną, w której odbywa się praktyczna nauka zawodu. Realizuje programy i projekty o zasięgu krajowym i światowym, ale przede wszystkim kładzie nacisk na współpracę z miejscowymi przedsiębiorcami oraz instytucjami.

W skład zespołu szkół wchodzi 4-letnie technikum z kierunkami technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik rolnik, 3-letnie liceum z klasą o nachyleniu ochrona osób i mienia oraz 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca kucharzy i rolników.

Pod koniec października ZSP przeprowadził pierwszy powiatowy konkurs bezpiecznej orki pod honorowym patronatem starosty skierniewickiego.

- Celem konkursu było upowszechnienie wśród rolników znajomości zasad tradycyjnej orki zagonowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy - mówi Honorata Chojnacka, dyrektor ZSP w Głuchowie.

Konkurs podzielony został na dwie kategorie: pług obrotowy i pług zagonowy. Komisja dokonała oceny biorąc pod uwagę wiele kategorii, wspomagała ją asysta techniczna uczniów, którzy zostali przeszkoleni w zakresie oceny orki. Zadanie, które na nich spoczywało, było doskonałą okazją do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Szkoła dysponuje upoważnieniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do zorganizowania części praktycznej egzaminu zawodowego. Upoważniona szkoła pełni funkcję ośrodka egzaminacyjnego. Zawdzięcza je warunkom zapewniającym prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu.

- Dotychczas musieliśmy korzystać z uprzejmości szkół, które spełniały warunki, by być ośrodkiem egzaminacyjnym - mówi Honorata Chojnacka. - Jeszcze w ubiegłym roku szkolnym nasi uczniowie część praktyczną egzaminu zdawali w Centrum Rolniczym aż w Piątku. Było to nie lada przedsięwzięcie logistyczne - dodaje dyrektor.

Dzięki temu, że szkoła doposaża bazę dydaktyczną, uczniowie i słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych wciąż będą mogli zdawać część praktyczną egzaminu w ZSP w Głuchowie.

Magdalena Grajnert

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.