Alicja Zboińska

To tu rodzi się najwięcej dzieci w województwie!

To tu rodzi się najwięcej dzieci w województwie!
Alicja Zboińska

Skierniewice oraz powiat rawski znalazły się na dwóch pierwszych miejscach w województwie łódzkim pod względem „współczynnika dzietności”. Okazuje się, że skierniewiczanka w wieku od 14. do 49. lat rodzi „statystycznie” aż 1,529 dziecka.

Od lat słyszy się o cyklicznym starzeniu się społeczeństwa, a zapobiec temu miały między innymi takie programy socjalne, jak osławione „500+”. I choć w wielu miejscowościach wielkich zmian w „dzietności” nie widać, to Skierniewice są tu wyjątkiem i zajmują pierwsze miejsce Łódzkiem.

Przyrostowi naturalnemu w poszczególnych województwach oraz w wybranych powiatach przyjrzał się łódzki demograf prof. Piotr Szukalski. Przeanalizował tzw. współczynnik dzietności, czyli liczbę dzieci przypadającą na kobietę w wieku od 15 do 49 lat. Od lat utrzymuje się ona na niskim lub bardzo niskim poziomie, ale są regiony, w których to zjawisko szczególnie się nasila.

- Problem niskiej dzietności szczególnie trwale odnosi się do trzech województw: opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, gdzie w całym ostatnim trzydziestoleciu odnotowywano stale zdecydowanie niższe natężenie urodzeń niż średnio dla Polski - podkreśla prof. Piotr Szukalski. - W przypadku innych województw - pomorskiego, małopolskiego i wielkopolskiego zauważyć można okresowo niskie wartości.

Statystyczna mieszkanka Pomorza rodzi 1,598 dziecka, podczas gdy mieszkanka Opolszczyzny 1,044. W województwie łódzkim współczynnik dzietności wynosi natomiast 1,349. W naszym regionie występują duże różnice między miastem i wsią. O ile przeciętna kobieta z miasta w Łódzkiem rodzi 1,325 dziecka, to na wsi już 1,382.

Na tym tle wynik dzietności w Skierniewicach na poziomie 1,529 prezentuje się wręcz wzorowo. W ubiegłym roku w skierniewickim Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 797 aktów urodzenia i - co ciekawe - znaczna większość młodych skierniewiczan to chłopcy. Urodziło się ich 362, a dziewczynek - 333. Pozostałe 99 aktów uroczenia dotyczy dzieci, które przyszły na świat poza granicami kraju.

Dla porównania, najmniej skłonne do bycia mamami są mieszkanki Piotrkowa Trybunalskiego, a także dwóch innych powiatów: kutnowskiego i łęczyckiego. Przeciętna piotrkowianka rodzi 1,325 dziecka, a mieszkanka powiatu kutnowskiego - 1,318 dziecka. W powiecie łęczyckim ten współczynnik wynosi 1,327. Łodzianki raczej preferują model kutnowsko-łęczycki: statystyczna mieszkanka stolicy województwa rodzi 1,345 dziecka.

Współczynnik dzietności ma duże znaczenie dla wyludniania się polskiego społeczeństwa. O „zastępowalności pokoleń” mówi się, gdy ten współczynnik przekracza 2, czyli statystyczna kobieta rodzi ponad dwoje dzieci.

Alicja Zboińska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.