Roman Bednarek

W stanie epidemii koronawirusa miasto sięga po inne formy finansowania

W stanie epidemii koronawirusa miasto sięga po inne formy finansowania
Roman Bednarek

W minioną środę odbyła się kolejna sesja rady miasta. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w bieżącym roku i roku nadchodzącym. Podjęcie tej uchwały zmusiło również do dokonania z mian w budżecie miasta na rok 2020.

Uchwałę o zamiarze emisji obligacji komunalnych rawscy radni podjęli już w ubiegłym roku.

- To było wyrażenie zgody na emisję obligacji komunalnych, a w tej chwili uchwała mówi o przystąpieniu do emisji papierów - tłumaczy burmistrz Piotr Irla. - Zmusza nas do tego sytuacja, w jakiej z powodu epidemii się znaleźliśmy. Już zauważamy zmniejszone przychody do budżetu z tytułu podatków i w najbliższym czasie to zjawisko może się pogłębiać. W związku z tym nie podejmujemy również kolejnych działań inwestycyjnych w mieście

Uchwała przewiduje, że obligacje będą emitowane w roku bieżącym i w roku przyszłym. W roku 2020 miasto planuje wyemitować obligacje czterech serii o łącznej wartości nominalnej 11,5 mln zł. W roku 2021 natomiast miasto wyemituje papiery dwóch serii o łącznej wartości nominalnej 9 mln zł.

Emisja obligacji w roku bieżącym pozwoli spłacić kredyty i pożyczki, zaciągnięte na kwotę 7,1 mln zł oraz pokryć deficyt budżetowy w kwocie 4,4 mln zł.

- Jest to bardziej elastyczna forma kredytowania niż klasyczna pożyczka bankowa - tłumaczy burmistrz Rawy. - Podjęta uchwała pozwoli nam wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej o opinię, po czym będziemy mogli ogłosić emisję papierów wartościowych.

Wykup obligacji ma rozpocząć się w 2029 r., a zakończyć w roku 2033. Odsetki będą wypłacane nabywcom papierów w półrocznych okresach rozliczeniowych. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę.

Decyzja o emisji obligacji wymusza zmiany budżetu miasta na 2020 rok. Polegają one na tym, że zmniejszone zostały wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o ponad 1,9 mln zł, zaś o kwotę ponad 5,4 mln zł zwiększa się przychody budżetu z tytułu sprzedaży papierów wartościowych. Całkowity deficyt budżetu wyniesie nieco ponad 8,5 mln zł i w całości zostanie sfinansowany ze sprzedaży obligacji.

Władze miasta znajdują się w trakcie rekonstrukcji swojego budżetu, co oznacza, że zajdą w nim jeszcze zmiany, dotyczące zwłaszcza inwestycji.

Przy okazji radni podjęli również uchwałę wyznaczającą kąpielisko na sezon 2020 na zalewie Tatar. Sezon kąpielowy w mieście będzie trwał od 16 czerwca do 31 sierpnia.

Sesja rady miasta odbyła się w sali widowiskowej MDK. Ze względu na ograniczenia epidomiologiczny radni mieli również możliwość zdalnego udziału w obradach. Sesja odbyła się bez publiczności.

Roman Bednarek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.