Władze Łowicza nie dostaną od ZM "Bzura" ponad 756 tys. zł. Wyrok jest prawomocny

Czytaj dalej
Fot. Archiwum
Rafał Klepczarek

Władze Łowicza nie dostaną od ZM "Bzura" ponad 756 tys. zł. Wyrok jest prawomocny

Rafał Klepczarek

Sąd oddalił apelację władz Łowicza w sprawie zwrotu 756 tys. zł składek przekazanych Związkowi Międzygminnemu „Bzura”. Decyzja Sądu Apelacyjnego w Łodzi jest prawomocna. Burmistrz Krzysztof Kaliński wystąpi o uzasadnienie wyroku. Z kolei władze związku, który ma siedzibę w Łowiczu, szykują się do... złożenia w sądzie własnego pozwu, dotyczącego roszczeń finansowych wobec miasta.

Łowicz z końcem 2013 roku wycofał się ze związku 20 gmin z województwa łódzkiego, którego celem jest budowa nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów w Piaskach Bankowych. Stało się tak głównie dlatego, że ZM „Bzura” już parokrotnie pozyskiwał dotacje na budowę składowiska śmieci w gminie Bielawy, ale za każdym razem tracił je z racji przedłużających się procedur.

Pod naciskiem radnych burmistrz Krzysztof Kaliński wystąpił do ZM „Bzura” o zwrot niewykorzystanych składek inwestycyjnych z lat 2010-2013. Sprawa oparła się o Sąd Okręgowy w Łodzi, który w ubiegłym roku odrzucił roszczenia miasta, powołując się na zapisy statutowe ZM „Bzura”. Wyrok z października 2017 roku obejmował także zwrot związkowi prawie 11 tys. zł kosztów postępowania sądowego.

Władze Łowicza nie zgodziły się z niekorzystnym orzeczeniem sądowym i złożyły apelację. Została ona rozpatrzona 25 października 2018 roku przez SA w Łodzi. Sąd oddalił apelację i zasądził na rzecz ZM "Bzura" w Łowiczu kolejne koszty postępowania procesowego w wysokości 8 tys. złotych.

- Wyrok jest prawomocny - informuje Jakub Głowiński z Sądu Apelacyjnego w Łodzi. - Z racji znacznej wartości przedmiotu sporu przysługuje nań złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w Warszawie.

Burmistrz Łowicza zdecyduje, czy podejmie taki krok po tym, jak otrzyma uzasadnienie wyroku.

- Związek zmierza pozwać miasto Łowicz o zapłatę zaległych za rok 2013 składek członkowskich w wysokości 301.925,65 złotych wraz z odsetkami - informuje Katarzyna Straszyńska – Pięta, specjalista ZM "Bzura" w Łowiczu. - Podobnie stanie się w przypadku Łęczycy. Sąd już przyznawał nam już rację w sporach o zaległe składki członkowskie. W czerwcu 2017 roku stało się tak z gminą Rogów, a w lutym 2018 roku z gminą Głowno.

Rafał Klepczarek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.