Roman Bednarek

Wydatki inwestycyjne budżetu na 2021 rok zdominowała rewitalizacja miasta

Wydatki inwestycyjne budżetu na 2021 rok zdominowała rewitalizacja miasta
Roman Bednarek

Miasto przygotowało projekt budżetu na przyszły rok. Dochody mają wynieść ponad 109 mln zł, zaś wydatki oszacowano na blisko 120 mln zł. Na inwestycje miasto przeznaczy 26,5 mln zł - zdecydowaną większość tych pieniędzy pochłonie rewitalizacja centrum Rawy. Budżet najprawdopodobniej zostanie uchwalony w przyszłym roku.

Dochody budżetu miasta na 2021 rok wyniosą 109. 216.500 zł. Wydatki zostały zaplanowane na poziomie 119.867.900 zł. Deficyt budżetu wyniesie zatem 10.651.400 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytów i pożyczek oraz z emisji obligacji komunalnych.

- Najprawdopodobniej budżet zostanie uchwalony w styczniu przyszłego roku - mówi burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla.

Dużą część wydatków budżetu pochłoną wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Łącznie na ten cel miasto zamierza przeznaczyć 26,5 mln zł. Większość tej kwoty, bo 22,8 mln zł, pochłonie realizowany program rewitalizacji centralnej części miasta.

- Inwestycje związane z rewitalizacją miały być zakończone w przyszłym roku, ale chcemy je rozciągnąć jeszcze na część roku 2022. Mamy już wstępną zgodę Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, który przyznał dofinansowanie tego zadania, ale pewność będziemy mieli po podpisaniu umowy z marszałkiem województwa - tłumaczy burmistrz Irla. - Dzięki temu udałoby nam się odzyskać część pieniądzy, które musielibyśmy wydać na rewitalizację i przeznaczyć je na inne, niezbędne w mieście inwestycje. Wiemy już, jakie zadania będziemy realizować, jeśli nasze zamierzenia się spełnią. Nie możemy się ograniczać do samej rewitalizacji.

Inwestycje z dofinansowaniem unijnym można z urzędu przedłużyć o trzy miesiące ze względu na pandemię koronawirusa, która skutecznie opóźnia wykonywanie zadań inwestycyjnych.

W każdym razie - zgodnie z przygotowanym projektem budżetu - w tej chwili na realizację inwestycji niezwiązanych z rewitalizacją pozostaje prawie 4 mln zł. Największą z nich pod względem wartości będzie termomodernizacja hali sportowej, która ma pochłonąć ponad 1,3 mln zł. Miasto zaplanowało również kilka inwestycji drogowych, przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania o nazwie „Poprawa dostępnoiści komunikacyjnej dla strefy przemysłowej Mszczonowska”. Na to zadanie przeznaczono 500 tys. zł.

Niewiele mniej pochłonie budowa ścieżki rowerowej od ulicy Łowickiej do ulicy Jana III Sobieskiego, rozszerzonej o tereny zieleni i bazę dydaktyczną. Koszt tej inwestycji wynosi 450 tys. zł. Na jej realizację miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości niemal 184 tys. zł.

W przyszłym roku miasto chce wykonać remont sali ślubów w budynku urzędu miasta. Koszt tej operacji wyniesie 100 tys. zł. Przygotowuje się również do remontu dla potrzeb magistratu kamienicy przy pl. Piłsudskiego 4. W 2021 roku ma być przygotowana dokumentacja techniczna tej inwestycji za 200 tys. zł. Również 200 tys. zł przeznaczono na rewitalizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4.

Władze miasta planują również zmodernizować przejścia dla pieszych w mieście, aby zwiększyć bezpieczeństwo na nich. Na to zadanie przeznaczyły 50 tys. zł.

Roman Bednarek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.