red.

Wypalanie traw jest karalne

Wypalanie traw jest karalne                   Fot. Archiwum naszemiasto.pl
red.

Jak co roku, wiosną dochodzi do pożarów związanych z wypalaniem traw. W ostatnich tygodniach policjanci i strażacy kilkanaście razy interweniowali w związku z podpaleniami nieużytków rolnych. Przypominamy, że za takie zachowanie grożą konsekwencje prawne, o czym przekonał się wczoraj mieszkaniec gminy Zelów, który za podpalenie trawy został ukarany 200 złotowym mandatem.

Podpalanie suchych traw czy nieużytków rolnych jest nie tylko karalne, ale przede wszystkim niebezpieczne, ponieważ może doprowadzić do pożaru lasów, zabudowań lub stworzyć zagrożenie w ruchu drogowym.

Taka sytuacja miała miejsce wczoraj, 4 kwietnia 2018 roku. Oficer dyżurny bełchatowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zaprószeniu ognia w miejscowości Pożdżenice w gm. Zelów. Spaliło się około 15 arów łąk, a pożar gasiły dwie jednostki straży pożarnej. Funkcjonariusze ustalili sprawcę wykroczenia, którym był 65-letni mężczyzna. Został on ukarany 200 złotowym mandatem. 65-latek oświadczył, że chciał tylko wypalić suchą trawę składowaną na jego łące. Mężczyzna zapomniał, że ogień to żywioł, nad którym ciężko jest zapanować. Po kilku minutach palił się już ogromny obszar łąki. Na szczęście w tym przypadku nikt nie ucierpiał. Jeśli jednak wypalanie traw spowoduje pożar lub stworzy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt czy roślinności, wtedy ten czyn jest traktowany jako przestępstwo.

Konsekwencje karne, jakie grożą za wypalanie traw:

Kodeks wykroczeń:

art. 82 § 1 Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia się działania ratowniczego lub ewakuacji (...)podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany

art. 82 § 3 Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 82 § 4 Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 82 § 5 Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Kodeks karny:

Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar lub stworzy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt czy roślinności, wtedy ten czyn traktowany jest jako przestępstwo.

Za przestępstwo z art. 163 § 1 Kodeksu Karnego odpowiada ten, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zgodnie z art. 164 § 1 ten, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Natomiast art.181 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinności lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

red.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.