Rafał Klepczarek

Związek Międzygminny „Bzura” nie sprzeda ważnej inwestycji

Związek Międzygminny „Bzura” nie sprzeda ważnej inwestycji
Rafał Klepczarek

Walne zgromadzenie członków Związku Międzygminnego „Bzura” w Łowiczu 21 września jednogłośnie podjęło decyzję o uchyleniu uchwały w sprawie sprzedaży budowanego obecnie zakładu zagospodarowania odpadów w Piaskach Bankowych. Zarząd związku kierowany przez Ryszarda Nowakowskiego wycofał się z planów zbycia tej inwestycji, w którą 19 samorządów z województwa łódzkiego włożyło już ponad10 milionów złotych

ZM „Bzura” składa się z samorządów z powiatów: łowickiego, łęczyckiego, zgierskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego, poddębickiego i brzezińskiego, których wspólnym celem jest budowa „składowiska śmieci”. Dzięki niemu 150 tys. mieszkańców tych gmin płaciłoby mniej za odbiór i zagospodarowanie odpadów, gdyż ta intratna gałąź rynku znalazłaby się w rękach samorządowców.

Ryszard Nowakowski, prezes ZM „Bzura”, uważa, że przez dwukrotne, niezgodne z prawem decyzje byłego już wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, związek utracił wykonawcę, a potem dotacje na budowę instalacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Paskach Bankowych.

Dlatego też pod koniec sierpnia walne zgromadzenie delegatów samorządów wchodzących w skład „Bzury” podjęło decyzję o sprzedaży 14 hektarów inwestycyjnego placu wraz z instalacją, w którą włożono już 10 mln zł. „Za” opowiedziało się 14 delegatów (reprezentujących miasto Głowno oraz gminy Aleksandrów Łódzki, Brzeziny, Dmosin Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Parzęczew, Piątek), a sprzeciwiło się sprzedaży 9 (przedstawiciele gmin Bielawy, Łyszkowice, Łowicz, Chąśno, Nieborów, Zduny, Ujazd i Budziszewice i Stryków). Ta ostatnia ma dwóch przedstawicieli, z których jeden wstrzymał się od głosu.

Członkowie Zarządu ZM „Bzura” uważali, że sprzedanie inwestycji prywatnemu przedsiębiorstwu daje gwarancję na to, że zakład w gminie Bielawy zostanie wybudowany, a pieniądze ze sprzedaży zostaną przekazane samorządom.

Innego zdania był Sylwester Kubiński, wójt gminy Bielawy. Nie wierzył, że zakład nie stanie się własnością monopolisty, który już dyktuje ceny. Dlatego też samorządowiec złożył protest na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bzura” w sprawie sprzedaży budowanego obecnie zakładu zagospodarowania odpadów w Piaskach Bankowych. Początkowo Ryszard Nowakowski, prezes ZM „Bzura”, zapowiadał, że kierowany przez niego zarząd przygotuje uchwałę odrzucającą protest samorządowca. Na poniedziałkowym spotkaniu zmienił jednak zdanie i wnioskował o uchylenie uchwały o sprzedaży inwestycji realizowanej w gminie Bielawy. Dlatego też wójt Kubiński wycofał swój protest.

- Nie stać nas na realizację tak kosztownego przedsięwzięcia z własnej kieszeni, ale pojawiła się możliwość ubiegania się o dotację na pokrycie nawet 100 proc. wartości tej inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - informuje prezes Nowakowski. - Czasu jest jednak niewiele, gdyż wnioski za pośrednictwem wojewody łódzkiego należy złożyć do końca września. W urzędzie wojewódzkim natomiast powinny znaleźć się one do 25 września.

Samorządowcy z ZM „Bzura” podejmą próbę złożenia wspólnego wniosku z udziałem procentowym w inwestycji każdego z samorządów. Jeśli strona rządowa nadal będzie blokować budowę zakładu gospodarki odpadami, to wróci pomysł powołania spółki samorządowej lub takiej z prywatnym kapitałem, żeby sfinalizować powstania instalacji w Piaskach Bankowych.

Na poniedziałkowym spotkaniu obniżono przy okazji składkę na funkcjonowanie związku w przyszłym roku z 5 do 4 zł od mieszkańca danego samorządu. Stało się tak na wniosek samorządowców, którzy nie są zadowoleni z pracy Zarządu ZM „Bzura” w Łowiczu. Gminy wpłacą więc do związkowej kasy 585.792 zł, czyli mniej o blisko 150 tys. zł niż w latach ubiegłych. Padła także propozycja, aby składkę członkowską zmniejszyć do 3 zł od mieszkańca, ale nie znalazła ona poparcia wśród większości przedstawicieli gmin.

Rafał Klepczarek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.